Ghi chú cập nhật ngày 23/11 (Thứ 3)_bổ sung 24/11 14:37

Xin chào các nhà chinh phạt.

Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi đến các nhà chinh phạt nội dung của Ghi chú cập nhật ngày 23/11 (Thứ 3).
※ Hình ảnh trong Ghi chú cập nhật được chụp từ phiên bản thử nghiệm.

[Nội dung cập nhật ngày 23/11]────────────────

▌ Trang phục mới
▶ Trang phục Giáng sinh 2021 (Đợt 1)
– Bổ sung 8 bộ Trang phục Giáng sinh 2021 (đợt 1).
– Tăng 3% lượng nhận vàng nhận được khi sở hữu trang phục.
※ Hệ thống đang tiến hành sự kiện cấp miễn phí trang phục của anh hùng ‘Estelle’. (~ trước bảo trì ngày 7/12 (Thứ 3))

:: Loman / Scarlet / Talisha / Arch


:: Gladi / Veronica / Ophelia / Estelle

▶ Bổ sung chuyển động đặc trưng trang phục
“Bổ sung chuyển động đặc trưng phù hợp với chủ đề Trang phục Giáng sinh 2021 (đợt 1)”
– Các trang phục cùng chủ đề nhưng sở hữu chuyển động đặc trưng riêng biệt.
– Có thể kiểm tra chuyển động đặc trưng tại [Tủ đồ], [Xem chuyển động].

Ngục tối / Sự kiện đặc biệt
▶ Nuôi dưỡng Cây Thế Giới Con

– Thời gian sự kiện:
sau bảo trì ngày 23/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 3)
– Có thể tiến vào ngục tối [Nuôi dưỡng Cây Thế Giới Con] thông qua NPC tiên Lil tại vị trí Trung tâm Orvel.
– Kiếm ‘Năng lượng thuần khiết’ bằng cách tiêu thụ stamina (1:1), rồi nạp ‘Năng lượng thuần khiết’ cho Cây Thế Giới Con để nhận thật nhiều quà thưởng đa dạng!
– Khi nạp [Năng lượng thuần khiết] có thể nhận được 1 lần [Quà thưởng tham gia] lần đầu tiên và sau đó có thể tiến hành [Nhiệm vụ chung sức].
– Có thể đổi lấy nhiều sản phẩm đa dạng tại [Cửa hàng Cây thế giới] bằng [Xu Cây hế giới] nhận được sau khi [Nạp năng lượng] vào Cây thế giới con.
※ [Xu Cây thế giới] chỉ có thể nhận và sử dụng đến trước bảo trì ngày 21 tháng 12 (thứ 3).
– Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo tại thông báo sự kiện ngục tối đặc biệt.

▌Mục điều chỉnh / cải thiện

▶ Làm mới nội dung Raider (Đợt 1)
[Bổ sung trứng Raider và cải thiện Máy ấp trứng]


– Sử dụng vật phẩm [Trứng raider] tại máy ấp trứng để có thể ấp ra được các loại raider khác nhau.
– Có thể mở rộng tối đa 3 [Máy ấp trứng]. Hệ thống sẽ cấp miễn phí 1 máy ấp trứng ở ô số 1 và sau đó nhà chinh phạt có thể mua thêm các Máy ấp trứng lần lượt cho các ô còn lại. (2,000 ruby / 4,000 ruby)
※ Ở các lần cập nhật sau, chúng tôi dự tính sẽ bổ sung máy ấp trứng có tính năng rút ngắn lại thời gian ấp trứng.
– Nạp [Trứng Raider] vào máy ấp trứng và chờ đủ thời gian sẽ có thể thu về các Raider.
– Có thể kiểm tra [Trứng Raider] ở tại mụa [Kho > Khác] hoặc tại mục [Máy ấp trứng > Quản lý máy ấp trứng > Trứng]>
– Thông tin và nơi có thể nhận về [Trứng raider] như sau.

※ Trường hợp ấp ra Raider đã sở hữu thì sẽ thu về tinh chất Raider của cấp Raider tương ứng. Và khi ấp ra ‘Raider cấp huyền thoại’ thì sẽ có thể thu về tinh chất Raider của Raider đó.

[Cho ăn]

– Độ hạnh phúc của Raider được đổi thành ‘chỉ số ăn no’, sau bảo trì ngày 23/11 (Thứ 3) chỉ số ăn no của tất cả Raider sẽ được đặt lại về 0.
– Sau khi cho ăn và chỉ số ăn no của Raider đạt 100 thì vẫn không chuyển qua trạng thái ngủ.
– Những Raider có 100 ‘độ ăn no’ sẽ có thể tiến hành các nhiệm vụ [Raider thám hiểm].
– Rút ngắn thời gian nạp lại Đồ ăn thành 30 phút, không thể cho ăn đối với các Raider đã có chỉ số ăn no đạt 100 hoặc Raider đang cử đi thám hiểm và Raider LINE FRIEND.
※ Thay đổi nội dung thời gian nạp lại đồ ăn được thông báo ở Ghi chú GM ngày 16/11 (Thứ 3) từ 15 phút thành 30 phút.

[Thám hiểm]


– Có thể tiến vào mục [Raider thám hiểm] ở phía dưới bên phải màn hình [Nhà Raider].
– Có thể bố trí và gửi 4 Raider với độ ăn no đạt 100 đu thám hiểm ở mỗi địa điểm thám hiểm. Mỗi địa điểm có thể cử được 2 đội Raider đi thám hiểm.
– Những Raider đang đi thám hiểm hoặc đang ngủ, và cả Raider LINE FRIEND sẽ không thể đưa vào mục [Raider thám hiểm].
– Có thể nhấn chọn [Ngừng thám hiểm] đối với đội thám hiểm đang tiến hành [Thám hiểm], và chỉ số ăn no sẽ không bị giảm.
– Khi hoàn thành [Thám hiểm] sẽ có thể nhận được [Hộp chiến lợi phẩm] khác nhau tùy theo từng khu vực, khi mở [Hộp chiến lợi phẩm] sẽ nhận được [Rương phần thưởng]
– Khi hoàn thành [Thám hiểm], Raider của đoàn thám hiểm sẽ thay đổi thành trạng thái ngủ và chỉ số ăn no trở về 0.

[Cải thiện chức năng Raider đại diện]

– Thay đổi nút [Thông tin của tôi > Tiến vào Nhà raider] ở góc trên bên trái màn hình chính thành nút [Chọn Raider đại diện].
– Ở mục [Raider đại diện] có thể kiểm tra được danh sách Raider đang sở hữu và có thể thiết lập hoặc gỡ Raider mong muốn làm Raider đại diện.
※ Chỉ có thể sử dụng chức măng [Chọn Raider đại diện] sau khi hoàn thành xong câu chuyện của [Chương 1 > Màn cây thế giới], và sở hữu trên 1 loại Raider.
– Cũng có thể tiến hành cài đặt / gỡ Raider đại diện trong mục [Nhà Raider > Quản lý Raider].

▶ Mở mùa giải tự do toàn cầu Liên minh vinh quang
“Tiến hành giải Liên minh Vinh quang toàn cầu tự do sau khi kết thúc mùa giải chính thức.”

– Ngày kết thúc Mùa 15 giải chính thức: 21:59 giờ ngày 5/12 (Chủ nhật)
– Thời gian mùa giải toàn cầu tự do: 00:00 ngày 6/12 (Thứ 2) ~ 21:59 ngày 19/12 (Chủ nhật)
– Quà thưởng xếp hạng sẽ được cấp khi kết thúc mùa giải chính thức – Mùa 15.

▶ Mở Mùa giải Chiến guild toàn cầu chính thức Mùa 10
“Tiến hành mùa giải chính quy sau khi kết thúc mùa giải chính quy Chiến Guild mùa 9.”
– Thời gian kết thúc mùa giải chính quy mùa 9:
21:59 ngày 19/11 (Thứ 6)
– Thời gian mùa giải chính thức Mùa 10: 23:00 ngày 27/11 (Thứ 7) ~ 21:59 ngày 4/2 (Thứ 6)

▶ Tùy chọn đồng ý Phương châm xử lý thông tin cá nhân và Điều khoản sử dụng
– Do tiến hành điều chỉnh Phương châm xử lý thông tin cá nhân và Điều khoản sử dụng nên sau khi bảo trì sẽ hiển thị bảng thông báo về [Phương châm xử lý thông tin cá nhân và Điều khoản sử dụng].
– Các nhà chinh phạt có thể đăng nhập vào game sau khi nhấn đồng ý tất cả các điều khoản ở bảng thông báo, trường hợp không đồng ý sẽ không thể tiếp tục đăng nhập vào game.
– Thông báo chi tiết về việc Điều chỉnh Phương châm xử lý thông tin cá nhân và Điều khoản sử dụng Vespa có thể tham khảo tại [đây].

Chính thức cung cấp dịch vụ game đối với các dòng máy Android hệ điều hành OS 12 sau cập nhật ngày 23/11 (Thứ 3).

Điều chỉnh để có thể áp dụng chọn cài đặt cấu hình cao ở mục cài đặt game khi sử dụng phần mềm giả lập.

Raid thử thách
▶ Pháp sư kiếm Tiên bóng tối – Sithrael

※ Điểm số còn dư sẽ bị đặt lại ngay khi kết thúc mùa giải và quy đổi thành ‘Nước phép stamina’ để cấp vào hòm thư.

▶ Thay đổi tùy chọn Bất lợi Cam kết của dũng sĩ
– Boss Raid thử thách đã được thay đổi thành Obrigard nên một số tùy chọn trong danh sách Bất lợi cũng được thay đổi theo.

Vá lỗi
▶ Chỉnh lỗi skill và hình mẫu anh hùng
– Điều chỉnh hiện tượng áo dụng thuộc tính tấn công khi phát chiêu Vũ khí chuyên dụng của ‘Dakaris’ thành thuộc tính vật lý.

▶ Điều chỉnh hiện tượng hiển thị và áp dụng không chính xác trong nội dung game
– Hiện tượng không hiển thị số lượng vật phẩm hiện đang sở hữu ở màn hình chọn [Kho Nhà ngục > Ngục tối Mảnh ghép / Sách kỹ năng].
───────────────────────
Trên đây là toàn bộ thông tin nội dung Ghi chú cập nhật tháng 11 đợt 2.

Chúc mọi người có thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cám ơn
GM Artemia