Ghi chú cập nhật ngày 12/10 (Thứ 3)_Điều chỉnh 10/12 06:06

텍스트, 사람이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ Nội dung điều chỉnh:
– Điều chỉnh thông tin không chính xác trong mục Cửa hàng liên minh chiến thắng (Thẻ chọn trang bị chuyên dụng NPC -> Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng NPC)

Xin chào các nhà chinh phạt.
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi đến các nhà chinh phạt nội dung của Ghi chú cập nhật ngày 12/10 (Thứ 3).

※ Hình ảnh trong Ghi chú cập nhật được chụp từ phiên bản thử nghiệm.

[Nội dung cập nhật ngày 12/10]────────────────

▌ Trang phục mới
▶ Trang phục bãi biển Halloween 2021 (Đợt 2)
– Bổ sung 8 bộ Trang phục Halloween bãi biển 2021 (đợt 2).
– Tăng 3% lượng nhận vàng nhận được khi sở hữu trang phục.
※ Cấp thẻ chọn trang phục miễn phí có thể chọn 1 trong số ‘Rehartna / Lucikiel / Xerah / Pansirone’. (~ trước bảo trì ngày 26/10 (Thứ 3))
텍스트, 인형이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
Gladi / Pansirone / Xerah / Rehartna
사람, 그룹, 인형, 가장이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
Lucikiel / Mirianne / Ripine / Nicky

▶ Bổ sung chuyển động đặc trưng trang phục

“Bổ sung chuyển động đặc trưng phù hợp với chủ đề Trang phục Halloween bãi biển 2021 (đợt 2).”
– Các trang phục cùng chủ đề nhưng sở hữu chuyển động đặc trưng riêng biệt.

– Có thể kiểm tra chuyển động đặc trưng tại [Tủ đồ], [Xem chuyển động].


▌Ngục tối / Sự kiện đặc biệt
▶ [Đại hội thể thao mùa thu, ‘Lễ hội cơ bắp’]

– Thời gian:
sau bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 26/10 (Thứ 3)
– Có thể tiến vào ngục tối [Lễ hội cơ bắp] thông qua NPC Yanne tại vị trí Trung tâm Orvel.
– Ngục tối [Lễ hội cơ bắp] gồm 6 loại [Ngục tối câu chuyện] và 3 loại [Ngục tối đặc biệt], 1 loại [Ngục tối bí mật].
– [Ngục tối câu chuyện] sẽ được mở lần lượt mỗi ngày, bắt đầu từ sau ngày 17/10 (Chủ nhật) là có thể vào tất cả ngục tối câu chuyện.
– [Ngục tối đặc biệt] lần này sẽ được mở ngay lập tức mà không cần phải hoàn thành hết [Ngục tối câu chuyện].
– Sử dụng ‘Vé nhập trận sự kiện’ để tiến vào [Ngục tối sự kiện]. Cấp 5 vé nhập trận ở lần đầu tiên và mỗi ngày sẽ được nạp lại 1 vé vào 00:00 ngày kế tiếp. (có thể sở hữu tối đa 5 vé)
– Ngục tối bí mật] sẽ được mở khi hoàn thành tất cả [Ngục tối đặc biệt], ] và tốn 100 ‘Nước phép stamina’ để vào trận.
– Khi hoàn thành trận đấu, có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số [5 cố vật Halloween].
– Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo tại thông báo sự kiện ngục tối đặc biệt.

▶ Sự kiện ‘Xưởng của Ophelia’ – Bổ sung chế tác vật phẩm
– Cập nhật danh sách các vật phẩm đã được thông báo trước đó vào ngày 28/9 (Thứ 3).

– Vật phẩm nguyên liệu chế tạo sẽ bị xáo sau khi kết thúc thời gian sự kiện.
– Chi tiết vui lòng tham khảo bài đăng thông báo Sự kiện Tháng 9 Đợt 2.

▌Hạng mục thay đổi / Cải tiến
▶ Cải tiến quà thưởng một số nội dung
[Boss Thế giới]

– Trong số quà thưởng xếp hạng Boss Thế giới, tăng lượng [Ruby / Tinh thể sức mạnh] và xóa bỏ quà thưởng Mảnh vũ khí chuyên dụng.


– Thay đổi một số danh sách vật phẩm trong [Cửa hàng Boss Thế giới].


[Liên minh chiến thắng]
– Trong số quà thưởng xếp hạng Liên minh chiến thắng, tăng lượng [Ruby / Huy chương Chiến thắng].– Cập nhật sản phẩm [Cửa hàng liên minh chiến thắng].

[Tháp Thách Đấu]
– Cải thiện quà thưởng hoàn thành ở mỗi tầng bội số 5.
– Vẫn giữ nguyên cấp Khối lập phương Chinh Phục khi hoàn thành lần đầu các tầng bội số của 5.


▶ Mở Cuộc chinh phạt Guild Mùa 15
“Mùa giải Cuộc chinh phạt Guild mới đã quay trở lại.”
– Tiến hành Mùa 14 Cuộc chinh phạt Guild từ ngày 26/10/2021 (Thứ 3) ~ 17/1/2022 (Thứ 2).

▶ Bổ sung quà thưởng đăng nhập tích lũy
– Bổ sung quà thưởng tích lũy 1800 ngày đăng nhập.

▶ Thông tin [Cỏ bốn lá đá quý may mắn]
– Bổ sung vật phẩm ‘Cỏ bốn lá đá quý may mắn’.
– Có thể thu về vật phẩm trên thông qua [Nhiệm vụ hàng ngày] và [Sự kiện] v.v, có thể kiểm tra số lượng vật phẩm trong [Kho > Khác].
– Vật phẩm trên có thể được sử dụng tại [Điểm trao đổi sự kiện] sẽ được thông báo chi tiết sau.

▌Vá lỗi

▶ Điều chỉnh hiện tượng hiển thị không chính xác trong nội dung game
– Điều chỉnh hiện tượng chữ ‘Raid thần phạt’ bên góc phải tràn ra khỏi UI khi tiến hành lựa chọn tại [Cổng trời – Raid Thần phạt] ở một số ngôn ngữ.
───────────────────────
Trên đây là toàn bộ thông tin nội dung Ghi chú cập nhật tháng 10 đợt 1.

Chúc mọi người có thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cám ơn

GM Artemia