Ghi chú cập nhật ngày 28/9 (Thứ 3)_điều chỉnh 10/10 20:13


※ Nội dung điều chỉnh
– Điều chỉnh thông tin không chính xác về thời gian duy trì cửa hàng / thời gian Mùa đấu đơn [Tên Đồ sát Thủy quái – Kerberen] . (10/10 20:13)

Xin chào các nhà chinh phạt.
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi đến các nhà chinh phạt nội dung của Ghi chú cập nhật ngày 14/9 (Thứ 3).

※ Hình ảnh trong Ghi chú cập nhật được chụp từ phiên bản thử nghiệm.

[Nội dung cập nhật ngày 28/9]────────────────

▌Sự kiện / Ngục tối đặc biệt
▶ Sự kiện ‘Xưởng Ophelia’

A picture containing text, toy, doll, ride

Description automatically generated

– Thời gian sự kiện:

– Có thể tiến vào [Điểm trao đổi của phù thủy] và [Nồi thần bí của phù thủy] thông qua NPC Ophelia tại [Trung tâm Orvel].
– Có thể sử dụng [Xu bí ngô] tại [Điểm trao đổi của phù thủy], và có thể nhận được ngẫu nhiên vật phẩm có thể sử dụng tại [Nồi thần bí của phù thủy].
– Nhận được [Xu bí ngô] mỗi khi sử dụng stamina. (tỉ lệ 1:1) (tối đa 30,000 xu mỗi ngày / và cộng dồn lưu giữ tối đa 100,000 xu)
– Sử dụng các vật phẩm theo đúng thực đơn để chế tạo vật phẩm theo mong muốn tại [Nồi thần bí của phù thủy].

※ Xu bí ngô có thể được sử dụng đến trước bảo trì ngày 26/10 (Thứ 3), sau bảo trì sẽ không thể nhận / sử dụng xu được.
※ Có thể sử dụng các vật phẩm đã thu được ở sự kiện trước đó.
– Tuy nhiên, tất cả các vật phẩm thu được nhưng không sử dụng hết trong thời gian tiến hành sự kiện lần này sẽ bị xóa.

– Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo tại thông báo sự kiện.

▶ Ngục tối sự kiện ‘Thám hiểm dinh thự ma (Tái bản)’

– Thời gian sự kiện: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Có thể tiến vào ngục tối [Thám hiểm dinh thự ma] thông qua NPC Lavril tại vị trí Trung tâm Orvel.
– [Thám hiểm dinh thự ma] được cấu tạo gồm 6 loại [Ngục tối câu chuyện] và 4 loại [Ngục tối đặc biệt].
:: Phải hoàn thành xong màn ngục tối trước thì mới có thể tiếp tục tiến vào màn ngục tối tiếp theo. Hoàn thành [Ngục tối câu chuyện] mới có thể mở được [Ngục tối đặc biệt].
– Sử dụng ‘Vé nhập trận sự kiện’ để tiến vào [Ngục tối sự kiện]. Cấp 5 vé nhập trận ở lần đầu tiên và mỗi ngày sẽ được nạp lại 1 vé vào 00:00 ngày kế tiếp. (có thể sở hữu tối đa 5 vé)
– Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo tại thông báo sự kiện ngục tối đặc biệt.

Hạng mục thay đổi / cải tiến
▶ Mở Giải chính quy Liên minh vinh quang Mùa 15
“Tiến hành giải Liên minh Vinh quang toàn cầu chính thức mùa 15 sau khi kết thúc mùa giải tự do”
– Thời gian mùa giải chính quy:
00:00 ngày 11/10 (Thứ 2) ~ 21:59 ngày 5/12 (Chủ nhật)
– Bổ sung xem trước Trang phục quà thưởng Giải chính thức Mùa 15.
– Bổ sung 6 loại phụ kiện mới vào quà thưởng xếp hạng mùa giải chính thức. (3 huyền thoại/ 3 cổ đại).
– Khi mùa giải Liên minh vinh quang chính thức mùa 15 bắt đầu, [Cửa hàng Huy chương Vinh quang] và [Cửa hàng Huy hiệu Vinh quang] sẽ được đặt lại.
– Bổ sung vật phẩm trong [Cửa hàng Huy hiệu Vinh quang]. Table

Description automatically generated
– Khi sử dụng ‘Thẻ chọn trang phục vinh quang (Arabesque bay cao)’, ‘Thẻ chọn trang phục vinh quang chói lòa (Arabesque bay cao)’ có thể chọn và nhận trang phục của anh hùng [Evan / Hilda].

[Quà thưởng xếp hạng Mùa 15 – Trang phục mới]
– Evan


– Hilda

[Quà thưởng xếp hạng Mùa 15 – Phụ kiện mới]
– [Thần thú ảo ảnh] Tai Thần thú (Cổ đại) / Tai Thần thú (Huyền thoại)

– [Thần thú ảo ảnh] Đuôi Thần thú (Cổ đại) / Đuôi Thần thú (Huyền thoại)

– [Thần thú ảo ảnh] Hào quang Thần thú (Cổ đại) / Hào quang Thần thú (Huyền thoại)

▌Raid thử thách

▶ [Tên Đồ sát Thủy quái] – Kerberen

※ Điểm số còn dư sẽ bị đặt lại ngay khi kết thúc mùa giải và quy đổi thành ‘Nước phép stamina’ để cấp vào hòm thư.

▶ Thay đổi tùy chọn Bất lợi Cam kết của dũng sĩ
– Boss Raid thử thách đã được thay đổi thành Kerberen nên một số tùy chọn trong danh sách Bất lợi cũng được thay đổi theo.

▌Vá lỗi

▶ Điều chỉnh hiện tượng hiển thị không chính xác trong nội dung game
– Điều chỉnh hiện tượng một số chữ [Trò chuyện – Thì thầm] bị che mất bởi UI Trò chuyện.
───────────────────────
Trên đây là toàn bộ thông tin nội dung Ghi chú cập nhật tháng 9 đợt 2.
Chúc mọi người có thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cám ơn
GM Artemia