Ghi chú cập nhật ngày 06/04 (Thứ 3)_cập nhật 19:05 ngày 12/4

Xin chào các nhà chinh phạt.

Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Điều chỉnh một phần nội dung Bổ sung Hướng dẫn chế tác Cổ vật Velkazar 19:05 ngày 12/4

Xin gửi đến các nhà chinh phạt nội dung của Ghi chú cập nhật ngày 06/04 (Thứ 3).

[Nội dung cập nhật ngày 06/04]────────────────

▌Ngục tối / Sự kiện đặc biệt
▶ Lệnh đặc biệt của Estelle – Lệnh đặc biệt Guild / Lệnh đặc biệt hàng ngày
“Nội dung Guild đã được cải tiến, đương nhiên sẽ đi kèm với Lệnh đặc biệt mới rồi! Rồi còn có thêm cả Lệnh đặc biệt hàng ngày nữa đó!!”
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)
– Đối tượng:
tất cả tài khoản trong King’s Raid
※ Lệnh đặc biệt của Estelle sẽ kết thúc khi thời gian sự kiện kết thúc.
※ Vui lòng hoàn thành tất cả thử thách và nhận quà thưởng trong thời gian tiến hành sự kiện.

– Có thể di chuyển đến trang Lệnh đặc biệt thông qua nút [Lệnh đặc biệt của Estelle] nằm tại màn hình chính hoặc mục nhiệm vụ.

– Có thể kiểm tra danh sách nhiệm vụ [Lệnh đặc biệt hàng ngày] và [Lệnh đặc biệt Guild] thông qua việc chọn danh mục bên dưới màn hình.

– [Lệnh đặc biệt Guild] được cấu tạo bởi 5 hạng mục [Sử dụng Guild], 5 hạng mục [Guild Raid], 7 hạng mục [Chiến Guild].
– Nhiệm vụ sẽ được tiến hành theo thứ tự, nhiệm vụ ở bậc tiếp theo sẽ được mở khi hoàn thành xong nhiệm vụ ở bậc trước.
※ Vui lòng lưu ý việc tính nhiệm vụ ở thời điểm nhiệm vụ được mở.

[Thông tin Lệnh Jumping Guild]

※ Đối với nhiệm vụ ở [Bậc 1 – Gia nhập Guild], nhiệm vụ sẽ được tự động hoàn thành nếu vốn đã đang gia nhập 1 Guild nào đó.

– [Lệnh đặc biệt từng ngày một] được cấu tạo bởi 10 hạng mục [Hàng ngày] và 10 hạng mục điểm danh.
– Nhiệm vụ sẽ được tiến hành theo thứ tự, nhiệm vụ ở bậc tiếp theo sẽ được mở khi hoàn thành xong nhiệm vụ ở bậc trước.
※ Trường hợp đã đăng nhập vào game trước thời điểm bảo trì trong ngày 6/4 (Thứ 3) thì nhiệm vụ điểm danh sẽ bắt đầu được tính vào ngày tiếp theo.
※ Vui lòng lưu ý việc tính nhiệm vụ ở thời điểm nhiệm vụ được mở.

[Thông tin Lệnh đặc biệt từng ngày một]

※ Độ đạt được Nhiệm vụ hàng ngày trong danh sách nhiệm vụ [Hàng ngày] chính là phần ‘Độ đạt được’ nằm ở phía dưới màn hình [Nhiệm vụ] > [Hàng ngày/Hàng tuần] > [Nhiệm vụ hàng ngày].

▶ Lệnh đặc biệt của Estelle – Lệnh Jumping (Tái bản)
“Nghe bảo rằng Lệnh Jumping sẽ được mở thêm lần nữa đó! Nhanh chóng hoàn thành thôi nào!!”
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)
– Đối tượng:
tất cả tài khoản trong King’s Raid
※ Lệnh đặc biệt của Estelle sẽ kết thúc khi thời gian sự kiện kết thúc.
※ Vui lòng hoàn thành tất cả thử thách và nhận quà thưởng trong thời gian tiến hành sự kiện.

– Có thể di chuyển đến trang Lệnh đặc biệt thông qua nút [Lệnh đặc biệt của Estelle] nằm tại màn hình chính hoặc mục nhiệm vụ.

– [Lệnh Jumping đặc biệt] được cấu tạo bởi 14 hạng mục [Hàng ngày], 13 hạng mục [Thử thách], 14 hạng mục [Điểm danh].
– Nhiệm vụ sẽ được tiến hành theo thứ tự, nhiệm vụ ở bậc tiếp theo sẽ được mở khi hoàn thành xong nhiệm vụ ở bậc trước.
※ Trường hợp đã đăng nhập vào game trước thời điểm bảo trì trong ngày 6/4 (Thứ 3) thì nhiệm vụ điểm danh sẽ bắt đầu được tính vào ngày tiếp theo.
※ Vui lòng lưu ý việc tính nhiệm vụ ở thời điểm nhiệm vụ được mở.

[Thông tin lệnh Jumping]

※ Độ đạt được Nhiệm vụ hàng ngày trong danh sách nhiệm vụ [Hàng ngày] chính là phần ‘Độ đạt được’ nằm ở phía dưới màn hình [Nhiệm vụ] > [Hàng ngày/Hàng tuần] > [Nhiệm vụ hàng ngày].

▌Hạng mục cải tiến / thay đổi
▶ Mở Cuộc chinh phạt Guild Mùa 13
“Mùa giải Cuộc chinh phạt Guild mới đã quay trở lại.”
– Tiến hành Mùa 13 Cuộc chinh phạt Guild từ ngày 13/4 (Thứ 3) ~ 5/7 (Thứ 2).

▶ Điều chỉnh cân bằng Cuộc chinh phạt Guild
– Điều chỉnh một phần của 3 Boss Cuộc chinh phạt Guild.

▶ Bổ sung Bảng tin Cuộc chinh phạt
– Khi Cuộc chinh phạt Guild được diễn ra, người chơi có thể kiểm tra Bảng tin chinh phạt ở Bộ lắp ráp chinh phạt trong Lãnh địa Guild và Bảng xếp hạng.
– Tại Bảng tin chinh phạt, có thể xem được thông tin tiến độ Cuộc chiến Guild của 3 Guild đối thủ và Guild của mình.
– Hiển thị lịch sử chiến đấu và thứ hạng nội bộ Guild, tình hình quái vật, điểm và xếp hạng của 3 Guild đang tiến hành chiến đấu.

▶ Bổ sung Hướng dẫn chế tác Cổ vật Velkazar
– Nếu hoàn thành 1 lần Cuộc chinh phạt Guild, hướng dẫn sẽ bắt đầu để người chơi có thể thử chế tạo cổ vật Velkazar.
– Khi tiến hành hướng dẫn chế tác cổ vật Velkazar, sẽ được cấp 1,000 mảnh cổ vật Velkazar. (giới hạn 1 lần đầu)
※ Trường hợp không thể nào hoàn thành hướng dẫn vì lý do nào đó, vui lòng tiến hành lại Cuộc chinh phạt Guild thì sẽ có thể áp dụng lại mục Hướng dẫn.

▶ Cải tiến quà thưởng xếp hạng Cuộc chinh phạt Guild
– Quà thưởng xếp hạng Cuộc chinh phạt Guild đã được cải tiến.

▶ Bổ sung Đơn ủy thác điểm danh Guild
“Bổ sung Đơn ủy thác điểm danh Guild nhằm giúp các nhà chinh phạt nhận được quà thưởng khi điểm danh hàng ngày.”

– [Đơn ủy thác điểm danh Guild] là bảng điểm danh cung cấp quà thưởng dựa trên số lượt điểm danh cá nhân / thành viên trong Guild theo ngày / tuần.
– Có thể kiểm tra [Đơn ủy thác điểm danh Guild] tại mục [Guild > Trụ sở Guild > Đơn ủy thác điểm danh Guild] hoặc [Điểm danh > Đơn ủy thác điểm danh Guild].
– Tuy rằng đã gia nhập Guild nhưng đã trong thời gian bị phạt thoát Guild và không thể sử dụng nội dung trong Guild thì vẫn có thể sử dụng [Đơn ủy thác điểm danh Guild].
– Có thể thu được 4 loại quà thưởng trong [Đơn ủy thác điểm danh Guild], và các hình thức ủy thác điểm danh như sau.

[Đơn ủy thác điểm danh Guild (1.) – Day Quà thưởng điểm danh]

– Tiến vào màn hình [Đơn ủy thác điểm danh Guild] và nhấn vào nút [Ngày 1 ~ 7] để nhận được quà thưởng tương ứng, sau đó hoàn thành điểm danh.
– Thông qua Bảng điểm danh này, có thể tham gia [Điểm danh chuyên cần liên tiếp / Điểm danh Guild hàng ngày! / Điểm danh Guild tuần!].
– Nếu không nhấn vào nút Ngày thì sẽ không được công nhận điểm danh thành công, nên nút quà thưởng của ngày tương ứng cũng không thể được hoạt động.
– Quà thưởng được cấp vào Hòm thư trong ngày.
– Quà thưởng điểm danh sẽ được đặt lại vào 00:00 giờ Thứ 2 hàng tuần.

[Đơn ủy thác điểm danh Guild (2.) – Phần thưởng chuyên cần liên tiếp]

Phần thưởng chuyên cần liên tiếp
– Số ngày chuyên cần liên tiếp sẽ tăng lên mỗi khi tiến hành [Điểm danh ngày].
– Khi làm đầu được số ngày chuyên cần liên tiếp, có thể nhận được quà thưởng khi nhấn vào biểu tượng quà thưởng. (cấp vào hòm thư)
– Khi đạt được 100 ngày chuyên cần liên tiếp có thể nhận được quà thưởng đặc biệt, và số ngày chuyên cần liên tiếp sẽ được đặt lại vào ngày kế tiếp.
– Số ngày chuyên cần liên tiếp sẽ bị đặt lại ngày 1 nếu không tiến hành [Điểm danh Ngày].

※ Có thể nhận được tất cả quà thưởng khi đạt được quà thưởng chuyên cần liên tiếp 40 ngày dù chưa nhận quà thưởng chuyên cần liên tiếp 20 ngày.

[Quà thưởng chuyên cần điểm danh liên tiếp Guild – Minh chứng cho niềm tin chân thành (Tóc)]

[Đơn ủy thác điểm danh Guild (3.) – Quà thưởng điểm danh Guild hàng ngày]

– Thanh chỉ số điểm danh sẽ tăng lên mỗi khi thành viên Guild tiến hành [Điểm danh ngày].
– Các thành viên Guild cùng hợp lực để hoàn thành chỉ số mục tiêu đề ra là có thể nhận được ngay quà thưởng.
– Quà thưởng hoàn thành mục tiêu sẽ được cấp vào hòm thư cho tất cả các thành viên trong Guild vào ngày hôm sau.
– Đối với các thành viên vừa mới gia nhập Guild cũng sẽ có thể nhận được quà thưởng hoàn thành mục tiêu ở ngày hôm trước. (cấp vào hòm thư)
– Trường hợp rời khỏi Guild trước khi nhận quà thưởng [Đăng nhập Guild hàng ngày!] sẽ không thể được cấp quà thưởng.
– [Điểm danh Guild hàng ngày!] sẽ được đặt lại vào lúc 00:00 giờ mỗi ngày.

※ Rương vàng phần thưởng điểm danh Guild: có thể nhận được ‘1,000,000 vàng’ khi sử dụng.
※ Rương phần thưởng điểm danh Guild nhỏ: có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm bên dưới.

[Đơn ủy thác điểm danh Guild (4.) – Phần thưởng điểm danh Guild tuần]

– Tương tự với [Quà thưởng điểm danh Guild hàng ngày] thanh chỉ số điểm danh sẽ tăng lên mỗi khi thành viên Guild tiến hành [Điểm danh ngày].
– Các thành viên Guild cùng hợp lực để hoàn thành chỉ số mục tiêu đề ra là có thể nhận được ngay quà thưởng.
– Quà thưởng hoàn thành mục tiêu sẽ được cấp vào hòm thư cho tất cả các thành viên trong Guild vào 00:00 thứ 2 của tuần kế tiếp.
– Đối với các thành viên vừa mới gia nhập Guild cũng sẽ có thể nhận được quà thưởng hoàn thành mục tiêu ở tuần trước. (cấp vào hòm thư)
– Trường hợp rời khỏi Guild trước khi nhận [Phần thưởng điểm danh Guild tuần!] sẽ không thể được cấp quà thưởng.
– [Điểm danh Guild tuần!] sẽ được đặt lại vào lúc 00:00 giờ thứ 2 mỗi tuần.

※ Rương phần thưởng điểm danh Guild lớn: khi sử dụng có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm bên dưới.

▶ Áp dụng Bộ lọc danh sách sản phẩm Cửa hàng Guild
– Bổ sung kỹ năng bộ lọc tại Cửa hàng Chiến Guild / Của hàng Guild Raid/ Cửa hàng Guild.
– Thông qua kỹ năng bộ lọc sản phẩm, có thể chọn xem theo vật phẩm / loại vật phẩm.
 ※ Loại vật phẩm: vật phẩm trang bị / trang bị tăng trưởng / hàng tiêu dùng / khác
 ※ Sắp xếp vật phẩm: Giá thấp lên cao / Giá cao xuống thấp / Cấp bậc thấp lên cao / Cấp bậc cao xuống thấp
– Có thể sắp xếp và mua các vật phẩm theo tiêu chuẩn / loại mong muốn thông qua cài đặt Bộ lọc, Phân loại.

▶ Cập nhật sản phẩm Guild
– Bổ sung sản phẩm mới vào Cửa hàng Guild.
– Giới hạn mua sản phẩm trong cửa hàng Guild sẽ được đặt lại vào 00:00 giờ Thứ 2 hàng tuần.

▶ Cải tiến [Ngục tối bù nhìn] Guild Raid
– Cải tiến để quái ‘bù nhìn’ mỗi giây gây một lượng sát thưởng cho toàn bộ quân địch. Thời gian màn đấu cũng tăng từ 1 phút lên thành 5 phút.
▶ Cải tiến UI nhóm Thẻ chọn trang phục

– Sau khi chọn [Xem theo trang phục] ở phân loại đợt 1 trong số các mục phân loại của Thẻ chọn trang phục thì có thể kiểm tra và chọn chủ đề trang phục.
– Sau đó thông qua nút tùy chọn đợt 2, có thể kiểm tra và chọn theo đợt của trang phục tương ứng.

▶ Áp dụng hiệu ứng bất tử 3 loại Boss Thế giới
– Áp dụng tùy chọn bất tử cho Mountain Fortress, Protianus, Xanadus.

▶ Bổ sung câu chuyện & cắt cảnh Nguyệt san tháng 4
““Hãy cùng chúc mừng những anh hùng có ngày sinh nhật trong Tháng 4 – Tháng sinh mệnh!”
– Bổ sung cắt cảnh sinh nhật của Xerah – Anh hùng đầu tiên đón sinh nhật vào tháng 4 năm 2021.
– Đoạn cắt cảnh của anh hùng có sinh nhật đầu tiên sẽ được mở vào ngày sinh nhật của anh hùng (19/4), và có thể nhận được quà thưởng sau khi xem hết nội dung cắt cảnh. (chỉ có thể được nhận quà thưởng 1 lần đầu tiên)

▶ Cập nhật tùy chọn ‘Cửa hàng đặc biệt – anh hùng’
– Bổ sung anh hùng ‘Estelle’ vốn có thể nhận được tại Ngục tối anh hùng đặc biệt vào Cửa hàng đặc biệt.
– Có thể dùng 6,000 ruby để mua về anh hùng ‘Estelle (5 sao) ở tùy chọn [Cửa hàng đặc biệt] – [Anh hùng].

▶ Cập nhật quán trọ anh hùng
– Xuất hiện anh hùng ‘Lucikiel’ tại Quán trọ anh hùng

▶ Thay đổi nền của Thủ đô Orvel
– Thay đổi nền của thủ đô Orvel về hình nền cơ bản.

▌Raid thử thách
▶ Raid thử thách mùa 59 – Kallax

[Điều chỉnh cân bằng Kallax Raid thử thách]
– Tăng 10% Lực tấn công / lực phòng thủ / HP của Kallax.

▶ Raid thử thách đơn mùa 52 – Garrow

[Điều chỉnh cân bằng Garrow Raid thử thách]
– Tăng 10% Lực tấn công / lực phòng thủ / HP của Garrow.

▌Vá lỗi
▶ Chỉnh lỗi skill và hình mẫu anh hùng
– Điều chỉnh mục hiển thị hình minh họa cũ của nút chọn Jane ở Vật phẩm Đá linh hồn Jane.
– Điều chỉnh hiện tượng di chuyển không tự nhiên của quan tài trong chuyển động trúng đòn của Jane.
– Điều chỉnh hiện tượng hiển thị không chính xác hình minh họa chân của Jane khi mặc trang phục ‘Sứ giả đêm thánh thiện Xerah’.
– Điều chỉnh hiện tượng hiển thị không chính xác một phần chuyển động hình mẫu khi mặc trang phục ‘Náo động màu hồng Pansirone’.
– Điều chỉnh hiện tượng hiển thị tối đen hình mẫu khi đeo phụ kiện ‘Cài tóc LEONARD’.
– Điều chỉnh hiện tượng không áp dụng bổ sung sát thương diện rộng trong phạm vi tấn công thường của Scarlet.
– Điều chỉnh hiện tượng hiển thị 2 lần chân mày của Mitra ở một phần chuyển động khi mặc trang phục ‘Thú vui tàn bạo Mitra (trang phục cá tháng tư)’.

▶ Điều chỉnh hiện tượng hiển thị không chính xác trong nội dung game
– Điều chỉnh hiện tượng không thể kiểm tra thông tin nhiệm vụ [Thử thách 1] khi tiến vào Lệnh Jumping tân binh thông qua hướng dẫn.
– Điều chỉnh hiện tượng tăng sức tấn công của đội phòng thủ AI được cài đặt ngẫu nhiên mà không cài đặt đội phòng thủ trong Chiến Guild.
– Điều chỉnh hiện tượng hiển thị không chính xác khi chỉ số lượng sát thương gây ra hiển thị trong thống kê và trong DPS của màn hình chiến đấu Boss Thế giới khác nhau.
───────────────────────
Trên đây là toàn bộ thông tin nội dung Ghi chú cập nhật tháng 4 đợt 1.

Chúc mọi người có thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cám ơn

GM Artemia

Comment