[Sự kiện] Lễ hội diễn đàn mừng ngày Kiến quốc Orvel 2 – FanArt kỉ niệm

– Link chứng nhận tham gia sự kiện▶ https://forms.gle/WUBsUgDtpHZMyYUu8
– Hashtag yêu cầu trong bài đăng SNS (tổng 3 Hashtag)
▶ #KR2021_FoundationDay_Fanart #KINGsRAID #FanArt_Event

1 thought on “[Sự kiện] Lễ hội diễn đàn mừng ngày Kiến quốc Orvel 2 – FanArt kỉ niệm”

Comment