[Thông báo] Về hiện tượng lỗi áp dụng skill tuỳ chọn ma thuật của Isaiah

Xin chào các nhà chinh phạt

Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Đầu tiên, chúng tôi xin cáo lỗi vì phải tiến hành kiểm tra hiện tượng lỗi trước nên đã chậm trễ trong việc đăng tải thông tin đến các nhà chinh phạt.

Hiện tại, chúng tôi đã phát hiện được hiện tượng áp dụng không chính xác lượng sát thương khi anh hùng Isaiah áp dụng vũ khí công nghệ ma thuật có hiệu ứng tuỳ chọn [tăng +5 cấp của tất cả các chiêu] và đã tiến hành kiểm tra thử nghiệm. Đồng thời, chúng tôi cũng đã hoàn tất việc tìm kiểm nguyên nhân gây lên lỗi trên.

Tuy nhiên, chúng tôi cần thiết phải thảo luận về thời điểm điều chỉnh lỗi và phương án xử lý sau đó nên sẽ tiến hành thông báo bổ sung sau.

Một lần nữa xin cáo lỗi vì những bất tiện đã gây ra do lỗi trên.

GM Artemia

Comment