[Thông báo] Về quà thưởng sự kiện webview ‘Thử thách Raid thần phạt 2′


Xin chào các nhà chinh phạt,

Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin đưa ra thông báo về nội dung cài đặt không chính xác quà thưởng ‘Sự kiện Thử thách Raid Thần phạt 2’ trong số các nội dung sự kiện được công bố ngày 14/9 (Thứ 3) và cách thức tiến hành sự kiện sau này.

Trước khi thông báo, chúng tôi xin chân thành cáo lỗi vì đã không tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng quá trình chuẩn bị sự kiện nhằm đem đến nhiều niềm vui cho các nhà chinh phạt.

Tại nội dung thông báo sự kiện, đây là sự kiện mà các nhà chinh phạt có thể nhận quà thưởng hàng ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặt ra và hoàn tất trò chuyện với mỗi anh hùng NPC; thực hiện lặp lại trong vòng 7 ngày sẽ nhận về được quà thưởng cuối cùng. Và theo như trong nội dung thông báo sự kiện, các nhà chinh phạt sẽ có thể nhận được tổng cộng là 1,400 Ether hoa lệ và 700 Ether rực rỡ.

Tuy nhiên sau đó, chúng tôi đã xác nhận có sự khác biệt về việc cài đặt quà thưởng, kế hoạch sự kiện so với thông tin quà thưởng sự kiện đã thông báo.

Dự tính kế hoạch sự kiện ban đầu của chúng tôi là sẽ cung cấp 100 Ether các loại vào mỗi ngày, và trong vòng 7 ngày sự kiện thì các nhà chinh phạt sẽ nhận được tổng cộng là 700 Ether mỗi loại.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị sự kiện, chúng tôi đã sai suất khi cài đặt thành 700 Ether mỗi ngày. Chúng tôi một lần nữa xin cáo lỗi vì đã đưa ra thông tin sai lệch cho các nhà chinh phạt.

Tuy vật, nếu như điều chỉnh quà thưởng về đúng như kế hoạch sự kiện ban đầu sẽ có thể gây ra thất vọng lớn cho các nhà chinh phạt, nên chúng tôi quyết định sẽ vẫn giữ nguyên tổng số lượng quà thưởng cuối cùng của sự kiện và kéo dài thời gian tiến hành sự kiện trên.

[Nội dung thay đổi Sự kiện Thử thách Raid Thần phạt 2]
– Thay đổi số lượng ‘Ether hoa lệ / Ether rực rỡ’ có thể nhận mỗi ngày thành 100 Ether mỗi loại. (tổng lượng Ether nhận hàng ngày = 200 Ether hoa lệ / 100 Ether rực rỡ)
– Sự kiện trên sẽ được tiến hành trong vòng khoảng 8 tuần, và cách tiến hành sự kiện ở mỗi tuần có thể sẽ có sự thay đổi.
– Quà thưởng hoàn thành cuối cùng cũng sẽ có thể thay đổi phù hợp với cách thức tiến hành sự kiện.

Để các nhà chinh phạt có thể kiểm tra được nội dung sự kiện sẽ được tiến hành tiếp theo, chúng tôi sẽ đăng bài thông báo sự kiện chính thức.

Một lần nữa, chúng tôi xin cáo lỗi sâu sắc khi gây ra hỗn loạn lớn vì nội dung không chính xác, cũng như thau đổi cách thức tiến hành sự kiện. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để cải thiện những điểm còn thiếu sót và cung cấp nhiều sự kiện thú vị hơn nữa.

Xin cám ơn

GM Artemia

“[Thông báo] Về quà thưởng sự kiện webview ‘Thử thách Raid thần phạt 2′”에 관한 1개의 댓글