[Thông báo] Điều chỉnh Phương châm xử lý thông tin cá nhân Vespa


Xin chào các nhà chinh phạt,

Chúng tôi là đội GM của King’s Raid.

Xin thông báo về việc Điều chỉnh Phương châm xử lý thông tin cá nhân Vespa.
Các nhà chinh phạt vui lòng kiểm tra nội dung thay đổi để không gặp bất tiện trong quá trình sử dụng game.

———————————–

1. Ngày áp dụng
– Ngày 12 tháng 10 năm 2021 (Thứ 3)

2. Mục điều chỉnh
– Phương châm xử lý thông tin cá nhân Vespa

3. Nội dung điều chỉnh
– Phương châm xử lý thông tin cá nhân Vespa
1) Điều chỉnh Article. 10 (Chief Manager of Personal Information)

Phương châm xử lý thông tin cá nhân Vespa [Xem ngay]
※ Có thể kiểm tra lại thông tin chính sách trước đó khi nhấn vào nút tùy chọn (dropbox) ở góc trên bên phải trang web.

4. Thắc mắc và kiến nghị
– Trường hợp không đồng ý với chính sách thay đổi, người chơi có thể yêu cầu thoát thông tin đăng nhập. (Theo đó, người chơi sẽ không thể chơi King’s Raid.)
– Trường hợp không có phản hồi từ chối trước ngày áp dụng chính sách thay đổi là ngày 12 tháng 10 năm 2021 sẽ được xem là đã đồng ý với điều khoản thay đổi.
– Các ý kiến thắc mắc kiến nghị vui lòng gửi về cs_vn@vespainc.oqupie.com.
———————————–
Trên đây là thông báo về điều chỉnh trong chính sách vận hành & phương châm xử lý thông tin cá nhân Vespa.

Xin cảm ơn
GM Artemia

Comment