[Thông báo] Điều chỉnh Phương châm xử lý thông tin cá nhân và Điều khoản sử dụng Vespa


Xin chào các nhà chinh phạt,

Chúng tôi là đội GM của King’s Raid.

Xin thông báo về việc Điều chỉnh Phương châm xử lý thông tin cá nhân và Điều khoản sử dụng Vespa.

Các nhà chinh phạt vui lòng kiểm tra nội dung thay đổi để không gặp bất tiện trong quá trình sử dụng game.
———————————–
1. Ngày áp dụng
– Ngày 23 tháng 11 năm 2021 (Thứ 3)

2. Mục điều chỉnh
– Điều khoản sử dụng Vespa
– Phương châm xử lý thông tin cá nhân Vespa

3. Nội dung điều chỉnh
– Điều khoản sử dụng Vespa
1) Xóa bỏ mục 9 và 13 trong Article. 2 (Specific Terms) sau đó chỉnh sửa đánh số
2) Xóa bỏ Article. 20 (Web Payment) sau đó chỉnh sửa đánh số

– Phương châm xử lý thông tin cá nhân Vespa
1) Xóa bỏ một phần nội dung của mục 2 trong Article. 4 (Charges of Personal Information and Transfer to Other Countries)
2) Điều chỉnh Article. 12 (Installation and Operation of Image Information Processing Equipment)

Điều khoản sử dụng Vespa [Xem ngay]

Phương châm xử lý thông tin cá nhân Vespa [Xem ngay]
※ Có thể kiểm tra lại thông tin chính sách trước đó khi nhấn vào nút tùy chọn (dropbox) ở góc trên bên phải trang web.

4. Thắc mắc và kiến nghị
– Trường hợp không đồng ý với chính sách thay đổi, người chơi có thể yêu cầu thoát thông tin đăng nhập. (Theo đó, người chơi sẽ không thể chơi King’s Raid.)
– Trường hợp không có phản hồi từ chối trước ngày áp dụng chính sách thay đổi là ngày 23 tháng 11 năm 2021 sẽ được xem là đã đồng ý với điều khoản thay đổi.
– Các ý kiến thắc mắc kiến nghị vui lòng gửi về cs_vn@vespainc.oqupie.com.
———————————–
Trên đây là thông báo về điều chỉnh trong chính sách vận hành & phương châm xử lý thông tin cá nhân Vespa.

Xin cảm ơn
GM Artemia

“[Thông báo] Điều chỉnh Phương châm xử lý thông tin cá nhân và Điều khoản sử dụng Vespa”에 관한 1개의 댓글