[Thông báo] Liên quan đến điểm số Cuộc chinh phạt Guild

Xin chào các nhà chinh phạt,

Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Hiện tại chúng tôi đã xác nhận được hiện tượng không hiển thị đúng điểm số khi mà số điểm cộng dồn tối đa tại Cuộc chinh phạt Guild vượt quá 1,000 ngàn tỷ (1016). Thông qua kiểm tra nội bộ, chúng tôi đã xác nhận được đây là vấn đề giống với số lượng sát thương của Boss Thế giới Xanadus. Tức, về mặt system, trong King’s Raid lượng sát thương (kỷ lục ghi nhận) cộng dồn cao nhất có thể được ghi nhận là đến 9,600 tỷ. Trường hợp vượt quá sẽ dẫn đến hiện tượng hiển thị không chính xác trên.

Trường hợp ghi nhận lượng sát thương hiển thị (kỷ lục) vượt quá khi tổng kết và áp dụng xếp hạng vẫn được xử lý theo tiêu chuẩn DataBace. Do đó, chúng tôi đã xác nhận được việc tính toán thứ hạng và tổng kết không xảy ra vấn đề gì. Đồng thời, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch điều chỉnh việc không hiển thị chính xác điểm số khi lượng sát thương vượt quá 9,600 tỷ điểm ở Season 2, chung với công tác điều chỉnh Boss Thế giới Xanadus như đã thông báo trước đó.

Chúng tôi cũng sẽ liên tục kiểm tra những phần của nội dung Cuộc chinh phạt có thể cải thiện được ở Mùa 1 mà không cần phải chuyển qua mùa 2.

Xin chân thành cáo lỗi vì đã gây ra những bất tiện về niềm vui khi đặt nhiều nỗ lực cào việc nuôi dưỡng anh hùng tham gia các cuộc chinh phạt để đạt được những kỷ lục về điểm số cao hơn nữa.

Xin cám ơn

GM Artemia

Comment