[ประกาศ] แนะนำเกี่ยวกับรางวัลในกิจกรรมเว็ปวิว ‘กิจกรรมท้าทายเรดเทพเจ้าลงทัณฑ์ 2’

สวัสดีครับ
GM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก
เนิ่งจากได้แนะนำ รางวัล‘กิจกรรมท้าทายเรดเทพเจ้าลงทัณฑ์ 2’ ในงวันที่ 14 ก.ย. ผิด จะอธิบายรายละเอียดและแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมในอนาคต

ก่อนที่จะอธิบายรายละเอียด เราต้องขออภัยอย่างจริงใจสำหรับการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบกระบวนการเตรียมกิจกรรมอย่างรอบคอบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เตรียมเพื่อนำความสุขมาสู่นักรบ

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่คุณได้รับรางวัลรายวันโดยพูดคุยกับ NPC แต่ละคนผ่านภารกิจที่กำหนดไว้ และรับรางวัลสุดท้ายได้ เมื่อทำซ้ำเป็นเวลา 7 วันครบ

ทีมงานได้ประกาศผ่านทางคำประกาศกิจกรรมว่า จะสามารถรับอีเทอร์หลากสี 1,400 ชิ้น และอีเทอร์ประกายแวววาว 700 ชิ้นแต่ละวัน

อย่างไรก็ตาม ได้พบว่าข้อมูลรางวัลกิจกรรมแตกต่างไปจาก ความตั้งใจในการวางแผนกิจกรรมและการเลือกรางวัลในภายหลัง

กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ 100 ชิ้นในแต่ละวันเป็นเวลา 7 วัน แล้วสามารถรับรวมทั้งหมดเป็น 700 ชิ้นต่อคนในช่วงระยะเวลากิจกรรม
เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดเตรียมกิจกรรมได้เตรียมเป็น ‘มอบ 700 ชิ้น’เป็นเวลา 7 วัน
ขออภัยอีกครั้งสำหรับข้อมูลที่ผิดพลาดที่เราได้ประกาศให้กับเหล่านักรบ
อย่างไรก็ตาม หากปรับรางวัลตามความตั้งใจในการวางแผนกิจกรรม จะทำให้นักรบผิดหวัง

เราตัดสินใจที่จะเพิ่มระยะเวลากิจกรรมโดยรักษาจำนวนรางวัลทั้งหมดไว้

[เนื้อหาที่ได้เปลี่ยน‘กิจกรรมท้าทายเรดเทพเจ้าลงทัณฑ์ 2’]
– รางวัลที่สามารถรับได้จากการพูดคุยในกิจกรรม กิจกรรมท้าทายเรดเทพเจ้าลงทัณฑ์ 2 ในแต่ละวัน จะปรับเป็น 100 ชิ้น
( จำนวนรวมที่สามารถได้แต่ละวัน : อีเทอร์หลากสี 200 ชิ้น และอีเทอร์ประกายแวววาว 100 ชิ้น)
– กิจกรรมนี้จะดำเนินเป็น 8 สัปดาห์ และวิธีดำเนินกิจกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนไปตามสัปดาห์
– ‘รางวัลสำเร็จ’อาจจะมีการเปลี่ยนไปตามกิจกรรมที่ได้เปลี่ยนไป

กิจกรรมที่จะดำเนินนั้น จะประกาศอีกครั้งผ่านทางคอมมูนีตี้ทางการนะครับ

เราขออภัยที่ทำให้เกิดความสับสนต่อเหล่านักรบ เนื่องจากคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องและสำหรับการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินกิจกรรม
ขอบคุณครับ

GM Roi

Comment