[ประกาศ]แนันำปัญหาการไม่ได้มอบรางัวลของคอนเทนท์บางอย่างและ การเลื่อนเวลาซี่ซั่นเรดแห่งความท้าทาย

สวัสดีครับ
KING’s RAID GM Roi ครับ

ขอแนะยำปัญหาที่ไม่ได้มอบรางวัลของคอนเทนท์บางอย่าง เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวนคะแนน

ในการอัปเดตวันที่ 3 ส.ค. ได้ปรับเรดแห่งความท้าทายแล้ว แต่ในการปรับเกิดข้อผิดพลาด จึงเกิดปัญหาในลีกแห่งชัยชนะ

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากปัญหานี้
กำลังแก้ไขปัญหานั้นอยู่ แต่ต้องเลื่อนเวลาเรดแห่งความท้าทายที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.
➢ คอนเทนท์ที่เกิดปัญหา/รางวัล
:: รางงัลประจำวันจองลีกแห่งเกียรติยศ (สำหรับวันที่ 15 ส.ค.)
::รางวัลสำหรับแต้มที่เหลือในเรดแห่งความท้าทาย (หากมีแต้มเหลือ)
➢ เซิฟเวอร์
:: Korea, Japen, Asia, Europe, America
➢ วันที่มอบรางัวล
::ยังไม่กำหนด(หลังจากตรวจสอบข้อมูลจะประกาศอีกครั้งให้ทราบนะครับ)
➢ การเปลี่ยนเวลาเรดแห่งความท้าทาย
:: จะเริ่มหลังปิดปรับปรุงวันที่ 17 ส.ค.

ขอบคุณครับ