[Thông báo] Về việc ngừng cung cấp dịch vụ Hỗ trợ khách hàng / Diễn đàn tiếng Việt và tiếng Thái

A picture containing text, close

Description automatically generated

Xin chào các nhà chinh phạt,

Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin thông báo về việc dừng cung cấp dịch vụ Hỗ trợ khách hàng và Trang diễn đàn Tiếng Việt và Tiếng Thái bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 năm 2021 (Thứ 4).

  • Ngày ngừng dịch vụ: 24/11 (Thứ 4)
  • Dịch vụ ngừng cung cấp: trang mạng diễn đàn, mail hỗ trợ khách hàng (Tiếng Việt / Tiếng Thái)

Bắt đầu từ sau ngày trên, chúng tôi sẽ ngừng vận hành trang mạng xã hội riêng của Việt Nam và Thái Lan, đồng thời ngừng hoạt động trung tâm hỗ trợ khách hàng của 2 ngôn ngữ này.
Sau này, chúng tôi sẽ tiến hành thông báo qua các trang diễn đàn Tiếng Anh, Tiếng Hoa (Phồn thể) và Tiếng Nhật. Và sẽ chỉ tiến hành dịch vụ hỗ trợ khách hàng thông qua các kênh CS sau:

Chúng tôi đã nỗ lực để có thể cung cấp dịch vụ tốt cho các nhà chinh phạt trong thời gian lâu hơn nữa. Chân thành cáo lỗi vì việc đột ngột ngừng cung cấp dịch vụ của 2 ngôn ngữ trên.

Dù có hơi bất tiện nhưng mong các nhà chinh phạt vui lòng chuyển qua sử dụng kênh diễn đàn và địa chỉ mail Hỗ trợ khách hàng bên trên.

Xin cám ơn

GM Artemia