[Thông báo] Lịch trình bảo trì hệ thống Hỗ trợ khách hàng Oqupie

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Bảo trì hệ thống Hỗ trợ khách hàng Oqupie dự định tiến hành ngày 17 tháng 08/2021.

Thông tin cụ thể xin vui lòng tham khảo nội dung bên dưới.

──────────── [Lịch trình bảo trì] ────────────

Lịch trình: ngày 17 tháng 08/2021 (22:00 ~ 22:30)
※ Thời gian tiến hành bảo trì có thể thay đổi tùy theo tình huống bảo trì, chúng tôi sẽ thông báo bố sung ngay khi phát sinh trường hợp này.

Trong thời gian bảo trì hệ thống, tuy không thể gửi hỗ trợ được nhưng vẫn có thể gửi bằng tài khoản mail thông qua địa chỉ (cs_vn@vespainc.oqupie.com) như bình thường.

─────────────────────────────────
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể đem lại dịch vụ an toàn và ổn định cho người chơi.

Xin cảm ơn.
GM Artemia