[Thông báo] Lịch trình bảo trì định kỳ ngày 03/08 (Thứ 3)_bổ sung 18:19 ngày 30/7

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Bảo trì định kỳ máy chủ dự định tiến hành ngày 03 tháng 08/2021.
Xin lưu ý người chơi sẽ không thể truy cập vào trò chơi trong thời gian bảo trì.

Thông tin cụ thể xin vui lòng tham khảo nội dung bên dưới.

──────────── [Lịch trình bảo trì] ────────────

Thời gian bảo trì: Thứ ba, ngày 03 tháng 08 năm 2021.

Bảo trì bắt đầu từ: 01:00 giờ ~ 07:00 giờ (6 tiếng)

Bạn có thể xác nhận nội dung cập nhật tuần này thông qua bài viết Ghi chú cập nhật được đăng tải sau khi quá trình bảo trì định kì bắt đầu.

※ Do tiến hành cải tiến Raid thử thách vào bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) nên hệ thống sẽ tạm thời đóng cửa Raid thử thách từ 2/8 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3).

─────────────────────────────────
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể đem lại dịch vụ an toàn và ổn định cho người chơi.

Xin cảm ơn.
GM Artemia

Comment