[Thông báo] Lịch trình bảo trì định kỳ ngày 20/07 (Thứ 3)_cập nhật

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Bảo trì định kỳ máy chủ dự định tiến hành ngày 20 tháng 07/2021.
Xin lưu ý người chơi sẽ không thể truy cập vào trò chơi trong thời gian bảo trì.

Thông tin cụ thể xin vui lòng tham khảo nội dung bên dưới.

──────────── [Lịch trình bảo trì] ────────────

Thời gian bảo trì: Thứ ba, ngày 20 tháng 07 năm 2021.

Bảo trì bắt đầu từ: 01:00 giờ ~ 07:00 giờ (6 tiếng)

Bạn có thể xác nhận nội dung cập nhật tuần này thông qua bài viết Ghi chú cập nhật được đăng tải sau khi quá trình bảo trì định kì bắt đầu.

※ Thời gian kết thúc một số sự kiện / sản phẩm/ thời gian ngừng bán một số vật phẩm cũng được thay đổi do lịch trình bảo trì.
: [King’s Pass Mùa 1] = kết thúc vào 01:00 ngày 20/07/2021
: [Sự kiện hoàn trả stamina] = kết thúc vào 01:00 ngày 20/07/2021

─────────────────────────────────
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể đem lại dịch vụ an toàn và ổn định cho người chơi.

Xin cảm ơn.
GM Artemia

Comment