[Thông báo] Hoàn thành bảo trì định kỳ ngày 22/06 (Thứ 3)

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Quá trình bảo trì định kỳ diễn ra trong 6 tiếng,
01:00 giờ ~ 07:00:00 giờ ngày 22/06 đã kết thúc thành công. 

[Nội dung bảo trì]

▶ Bổ sung 6 bộ trang phục bãi biển sa ngã 2021 (Đợt 2)
▶ Cải thiện Kho tàng
▶ Cải thiện hệ thống trừ Vé nhập trận Cuộc chinh phạt Guild
▶ Mở Mùa giải Chiến guild toàn cầu chính thức Mùa 8

Mong các bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi chinh phạt những đỉnh cao mới. 

Xin cảm ơn. 
– GM Artemia – 

Comment