[Thông báo] Hoàn thành bảo trì định kỳ ngày 08/06 (Thứ 3)

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Quá trình bảo trì định kỳ diễn ra trong 5 tiếng,
01:00 giờ ~ 06:00:00 giờ ngày 08/06 đã kết thúc thành công. 

[Nội dung bảo trì]

▶ Điều chỉnh cân bằng anh hùng
▶ Xưởng Ophelia
▶ Cải tiến nội dung Guild
▶ Bổ sung cắt cảnh và câu chuyện tháng 6 Nguyệt san Orvel

Mong các bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi chinh phạt những đỉnh cao mới. 

Xin cảm ơn. 
– GM Artemia –