[Thông báo] Lịch trình bảo trì định kỳ ngày 09/03_bổ sung 13:00 ngày 04/03

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

※ Bổ sung thông tin liên quan đến [Triệu hồi Raider LINE FRIENDS] vào 16:50 ngày 02/03/2021.

Bảo trì định kỳ máy chủ dự định tiến hành ngày 09 tháng 03/2021.
Xin lưu ý người chơi sẽ không thể truy cập vào trò chơi trong thời gian bảo trì.

Thông tin cụ thể xin vui lòng tham khảo nội dung bên dưới.

──────────── [Lịch trình bảo trì] ────────────

Thời gian bảo trì: Thứ ba, ngày 09 tháng 03 năm 2021.

Bảo trì bắt đầu từ 11:00 giờ ~ 15:00 giờ (4 tiếng)

Bạn có thể xác nhận nội dung cập nhật tuần này thông qua bài viết Ghi chú cập nhật được đăng tải sau khi quá trình bảo trì định kì bắt đầu.

────────────────────────────────────────

Bổ sung thông tin liên quan đến [Triệu hồi Raider LINE FRIENDS].

Sản phẩm [Vé triệu hồi Raider LINE FRIENDS (x1/x10)] và [Triệu hồi Raider LINE FRIENDS x10 đợt 1/ đợt 2] ở mục [Triệu hồi > Triệu hồi Raider] sẽ chính thức ngừng mở bán vào lúc 23:59 ngày 3/2.

Tuy nhiên, chúng tôi xác nhận được vẫn còn những nhà chinh phạt chưa sử dụng mà vẫn bảo quản [Vé triệu hồi Raider LINE FRIENDS] trong [Kho > Hàng tiêu dùng], nên quyết định kéo dài thêm thời gian của nội dung [Triệu hồi Raider LINE FRIENDS x10 đợt 1/ đợt 2].

Vui lòng lưu ý, sản phẩm [Vé triệu hồi Raider LINE FRIENDS (x1/x10)] sẽ được chính thức ngừng mở bán theo thời gian nói trên và [Triệu hồi Raider LINE FRIENDS x10 đợt 1/ đợt 2] cũng sẽ ngừng hoạt động vào lần bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3).

※ Chúng tôi sẽ tiến hành giới hạn sử dụng [Vé triệu hồi Raider LINE FRIENDS] đối với trường hợp vẫn còn lưu giữ trong [Kho] sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3).


Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể đem lại dịch vụ an toàn và ổn định cho người chơi.

Xin cảm ơn.
GM Artemia