[Thông báo] Lịch trình bảo trì định kỳ ngày 19/1_cập nhật

in chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Bảo trì định kỳ máy chủ dự định tiến hành ngày 19 tháng 01/2021.
Xin lưu ý người chơi sẽ không thể truy cập vào trò chơi trong thời gian bảo trì.

Thông tin cụ thể xin vui lòng tham khảo nội dung bên dưới.

──────────── [Lịch trình bảo trì] ────────────

Thời gian bảo trì: Thứ ba, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Bảo trì bắt đầu từ lúc 10:00 giờ ~ 14:00 giờ (4 tiếng)

Bạn có thể xác nhận nội dung cập nhật tuần này thông qua bài viết Ghi chú cập nhật được đăng tải sau khi quá trình bảo trì định kì bắt đầu.

────────────────────────────────────────
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể đem lại dịch vụ an toàn và ổn định cho người chơi.

Xin cảm ơn.
GM Artemia