[Thông báo] Kéo dài bảo trì định kỳ ngày 9/11 (Thứ 3)

Xin chào các nhà chinh phạt
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Theo lịch bảo trì dự kiến, bảo trì định kì ngày 9/11 bắt đầu từ 01:00 giờ ~ 07:00 giờ (6 tiếng). Tuy nhiên, quá trình bảo trì sẽ được kéo dài thêm 1 tiếng nữa. 

[Lịch trình bảo trì kéo dài] 
Thời gian kết thúc bảo trì: (UTC+7) 08:00 ngày 9 tháng 11 (thứ 3)
Qùa bồi thường: 300 Ruby 

Thành thật xin lỗi vì đã không thể hoàn thành bảo trì như dự kiến. 

Chúng tôi sẽ mở cửa server lại ngay sau khi hoàn thành việc điều chỉnh cùng với thông báo.  

Một lần nữa rất xin lỗi vì đã không thể thực hiện theo đúng thời gian đề ra. 
Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành kiểm tra và mở hệ thống sớm nhất có thể.

Xin cảm ơn. 
– GM Artemia –