[Thông báo] Kéo dài bảo trì định kỳ ngày 16/02 (thứ 3)_cập nhật 15:50

Xin chào các nhà chinh phạt
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Theo lịch trình dự kiện, bảo trì định kỳ kết thúc lúc 14:00 ngày 16/02 (UTC+7). Tuy nhiên, sau khi công bố nội dung chi tiết về điều chỉnh cân bằng của các anh hùng, chúng tôi đã tiếp nhận khá nhiều ý kiến lo ngại của các nhà chinh phạt.

Sau khi thảo luận nội bộ, chúng tôi quyết định sẽ tiến hành kéo dài thời gian bảo trì thêm 2 tiếng 3 tiếng để thực kiện công tác đặt lại (rollback) skill 1 (bao gồm bảo vật chuyên dụng) của anh hùng Seria.

[Lịch trình bảo trì kéo dài]
Thời gian kết thúc bảo trì: (UTC+7) 16:00 17:00 ngày 16 tháng 02 năm 2021 (thứ 3)
Bồi thường: 300 Ruby 400 Ruby

Một lần nữa rất xin lỗi vì đã không thể hoàn tất quá trình bảo trì theo đúng thời gian đề ra.

Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc kiểm tra và mở hệ thống sớm nhất có thể.

Xin cảm ơn
GM Artemia

1 thought on “[Thông báo] Kéo dài bảo trì định kỳ ngày 16/02 (thứ 3)_cập nhật 15:50”

  1. t cứ tưởng test trên Server thử nghiệm rồi thì khi update chỉ mất 10 phút để tải dữ liệu lên thôi chứ nhỉ. Lần update nào cũng 4 tiếng – 12 tiếng. vãi.

Comment