[Thông báo] Kéo dài thời gian bảo trì định kỳ ngày 02/02 (Thứ 3)

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Bảo trì định kỳ ngày 02/02 (Thứ 3) dự tiến kết thúc vào lúc 15:00 giờ.
Tuy nhiên, quá tình định trì sẽ kéo dài thêm 2 tiếng nữa.

▶ Thời gian kết thúc bảo trì: 17:00 giờ ngày 2/2 (Thứ 3) – kéo dài thêm 2 tiếng

▶ Cấp 300 ruby quà bồi thường vào hòm thư sau khi kết thúc bảo trì.

※ Quá trình bảo trì kết thúc thành công chúng tôi sẽ tiến hành mở cửa server sớm hơn so với dự định.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhanh chóng công tác bảo trì.

Xin cám ơn
GM Artemia

Comment