[Thông báo] Hoàn thành bảo trì định kỳ ngày 05/01 (Thứ 3)

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid. 

Quá trình bảo trì định kỳ diễn ra trong 3 tiếng, 
11:00 ~ 14:00 thứ ba, ngày 05 tháng 01.2020 đã kết thúc thành công. 

[Nội dung bảo trì]
▶ Điều chỉnh cân bằng
▶ Ngục tối anh hùng đặc biệt – Episode: Riheet & Ripine (Phần 2)
▶ Bổ sung quà thưởng tích lũy đăng nhập
▶ Thay đổi hình nền Thủ đô Orvel
▶ Raid Thử thách

* Đợt cập nhật này không thay đổi file APK chuyên dụng cho phần mềm giả lập.

Mong các bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi chinh phạt những đỉnh cao mới. 

Xin cảm ơn.  
– GM Artemia – 

Comment