[Thông báo] Hoàn thành bảo trì định kỳ ngày 9/11 (Thứ 3)

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Quá trình bảo trì định kỳ diễn ra trong 7 tiếng,
01:00 giờ ~ 08:00 giờ (trong vòng 7 tiếng) ngày 9/11 (Thứ 3) đã kết thúc thành công. 

———————————————————————————————

Nội dung cập nhật ngày 9/11 (Thứ 3)

▶ Điều chỉnh cân bằng anh hùng

▶ Bổ sung hệ thống càn quét

▶ Sự kiện đặc biệt – Trận phòng thủ lễ tạ ơn

▶ Bổ sung cắt cảnh và câu chuyện tháng 11 Nguyệt san Orvel

———————————————————————————————

Mong các bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi chinh phạt những đỉnh cao mới. 

Xin cảm ơn. 
– GM Artemia –