[Thông báo] Hoàn thành bảo trì định kỳ ngày 26/10 (Thứ 3)

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Quá trình bảo trì định kỳ diễn ra trong 6 tiếng,
01:00 giờ ~ 07:00 giờ (trong vòng 6 tiếng) ngày 26/10 (Thứ 3) đã kết thúc thành công. 

———————————————————————————————

Nội dung cập nhật ngày 26/10 (Thứ 3)

▶ Anh hùng NPC mới tháng 10
▶ Ngục tối anh hùng đặc biệt – Episode: Valance
▶ Thay đổi một phần [Xưởng Valance]
▶ Bổ sung cắt cảnh và câu chuyện tháng 10 Nguyệt san Orvel

———————————————————————————————

Mong các bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi chinh phạt những đỉnh cao mới. 

Xin cảm ơn. 
– GM Artemia – 

“[Thông báo] Hoàn thành bảo trì định kỳ ngày 26/10 (Thứ 3)”에 관한 1개의 댓글