[Thông báo] Hoàn thành bảo trì định kỳ ngày 12/10 (Thứ 3)

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Quá trình bảo trì định kỳ diễn ra trong 6 tiếng,
01:00 giờ ~ 06:00 giờ (trong vòng 5 tiếng) ngày 12/10 (Thứ 3) đã kết thúc thành công. 

———————————————————————————————

Nội dung cập nhật ngày 12/10 (Thứ 3)

▶ Trang phục Bãi biển Halloween 2021 (Đợt 2)
▶ Ngục tối sự kiện ‘Đại hội thể thao mùa thu’
▶ Mở Liên minh vinh quang chính thức Mùa 15
▶ Cải thiện quà thưởng một số nội dung
▶ Mở Cuộc chinh phạt Guild Mùa 15
▶ Bổ sung quà thưởng cộng dồn đăng nhập

———————————————————————————————

Mong các bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi chinh phạt những đỉnh cao mới. 

Xin cảm ơn. 
– GM Artemia – 

Comment