[Thông báo] Hoàn thành bảo trì định kỳ ngày 17/08 (Thứ 3)

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Quá trình bảo trì định kỳ diễn ra trong 7 tiếng,
01:00 giờ ~ 08:00 giờ ngày 17/08 (Thứ 3) đã kết thúc thành công. 

———————————————————————————————

[Nội dung bảo trì]

▶ Điều chỉnh cân bằng anh hùng
▶ Trang phục Kỳ nghỉ 2021 đợt 2
▶Sự kiện đặc biệt – Khai trương! Công viên nước Orvel! (Tái bản)
▶ Cập nhật quán trọ anh hùng

———————————————————————————————

Mong các bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi chinh phạt những đỉnh cao mới. 

Xin cảm ơn. 
– GM Artemia –