[Thông báo] Hoàn thành bảo trì định kỳ ngày 20/07 (Thứ 3) _ cập nhật 17:28 23/07

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Quá trình bảo trì định kỳ diễn ra trong 7 tiếng,
01:00 giờ ~ 08:00 giờ ngày 06/07 (Thứ 3) đã kết thúc thành công. 

———————————————————————————————

[Nội dung bảo trì]
▶ Trang phục Kỳ nghỉ 2021 đợt 1
▶ Mở Giải chính quy Liên minh vinh quang Mùa 14
▶ Cải thiện UI và một số nội dung game

———————————————————————————————

※ Về việc cấp quà thưởng liên quan đến [hiện tượng áp dụng không chính xác chiêu bổ sung trang bị công nghệ ma thuật]
 1. Vé chuyển dịch vũ khí linh hồn Isaiah
  - Quà thưởng trên có thể nhận từ sau bảo trì cập nhật ngày 20/7 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 26/7.
  - Không áp dụng cấp vật phẩm ‘Vé chuyển dịch vũ khí linh hồn (đến Isaiah)’ cho các nhà chinh phạt đã sử dụng và không thể thu hồi Vé chuyển dịch có thể sử dụng đến Gremory cho các anh hùng ra mắt sau Gremory. Đã cấp 2,100 ruby + 1 Vé triệu hồi đặc biệt tất cả trong một x10 cho tất cả các nhà chinh phạt ở thời điểm này.
 2. Quà thưởng tổng kết Boss Thế giới, Liên minh vinh quang, Liên minh chiến thắng
  -

  - Quà bồi thường trên có thể nhận đến hết 23:59 ngày 25/7.

※Trong số các mục vá lỗi ngày 20/7 thì [Hiện tượng cấp không chính xác quà thưởng điểm danh hàng ngày / hàng tuần của thành viên Guild, quà thưởng điểm danh chuyên cần liên tục của Đơn ủy thác điểm danh guild đã được điều chỉnh]. Và sau khi kiểm tra Data của toàn bộ nhà chinh phạt để cấp bù những quà thưởng chưa nhận được (còn thiếu liên quan đến hiện tượng lỗi này) trong tuần này.

Chúng tôi đã cố gắng tiến hành cấp quà thưởng còn thiếu trong tuần này nhưng quá trình thu thập và kiểm tra dữ liệu mất nhiều thơi gian hơn nên chúng tôi sẽ cấp bù trong tuần sau. Rất xin lỗi vì không thể đúng với lịch trình ở đợt thông báo đầu tiên nhưng mong mọi người có thể thông cảm cho chúng tôi.

———————————————————————————————

Mong các bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi chinh phạt những đỉnh cao mới. 

Xin cảm ơn. 
– GM Artemia – 

Comment