[Thông báo] Hoàn thành bảo trì định kỳ ngày 06/07 (Thứ 3)

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Quá trình bảo trì định kỳ diễn ra trong 7 tiếng,
01:00 giờ ~ 08:00 giờ ngày 06/07 (Thứ 3) đã kết thúc thành công. 

[Nội dung bảo trì]
▶ Điều chỉnh cân bằng anh hùng
▶ Ngoại truyện – Roi (Phần 2)
▶ Sự kiện [Điểm cường hóa thử thách!]
▶ Mở mùa giải tự do toàn cầu Liên minh vinh quang
▶ Mở Cuộc chinh phạt Guild Mùa 14

Mong các bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi chinh phạt những đỉnh cao mới. 

Xin cảm ơn. 
– GM Artemia – 

Comment