[Thông báo] Hoàn thành bảo trì định kỳ ngày 09/03 (Thứ 3)

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Quá trình bảo trì định kỳ diễn ra trong 4 tiếng,
11:00 ~ 15:00 thứ ba, ngày 09 tháng 03.2020 đã kết thúc thành công. 

[Nội dung bảo trì]
▶ Anh hùng mới tháng 3 <Bạn đường, Estelle>
▶ Ra mắt Trang phục/ Phụ kiện Cuộc thi vẽ Fanart toàn cầu Pixiv
▶ Mở Liên minh may mắn
▶ Cải tiến Guild Raid
▶ Ngục tối sự kiện đặc biệt – Ngày kỷ niệm kiến quốc Orvel
▶ Vá lỗi hệ thống

※ Trường hợp hiện đang lưu giữ quà thưởng đánh bại Boss trước khi nội dung Guild Raid được cải tiến thì Đề mục/ Nội dung của Hòm thư sẽ bị hiển thị khác. (Thông tin quà thưởng vẫn được áp dụng chính xác)

Mong các bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi chinh phạt những đỉnh cao mới. 

Xin cảm ơn. 
– GM Artemia – 

Comment