[Thông báo] Hoàn thành bảo trì định kỳ ngày 16/02 (Thứ 3)

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Quá trình bảo trì định kỳ diễn ra trong 5 tiếng,
11:00 ~ 16:00 thứ ba, ngày 16 tháng 02.2020 đã kết thúc thành công. 

[Nội dung bảo trì]
▶ Điều chỉnh cân bằng anh hùng
▶ Anh hùng mới tháng 2
▶ Trang phục đời thường (Đợt 2)
▶ Ngục tối anh hùng đặc biệt – Episode: Shakmeh
▶ Cải tiến ngục tối [Kẻ tham ăn Shakmeh / Bóng đen dị hình Shakmeh]
▶ Cải thiện và cập nhật các nội dung khác
▶ Vá lỗi hệ thống

Mong các bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi chinh phạt những đỉnh cao mới. 

Xin cảm ơn. 
– GM Artemia – 

Comment