[Thông báo] Hoàn thành bảo trì tạm thời ngày 10/6 (Thứ 5)

Xin chào các nhà chinh phục.

Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Quá trình bảo trì tạm thời diễn ra trong 3 tiếng,

12:00 giờ ~ 15:00:00 giờ ngày 10/06 đã kết thúc thành công.

[Nội dung bảo trì]

▶ Hiện tượng không áp dụng được hiệu quả Bảo vật chuyên dụng Bộ thuốc tăng lực (skill 1) ở ‘Đảm bảo chất lượng hàng đầu!! (Skill 1 ~ 2)’ của May
▶ Hiện tượng không áp dụng ‘lượng sát thương phép thuật bỏ qua phòng thủ gây thêm’ khi cộng dồn 10 lần [Hiện thân huỷ diệt] trong số các hiệu quả Vũ khí chuyên dụng của Lucikiel
▶ Hiện tượng không hiển thị UI vé nhập trận và thời gian tiến hành nội dung của [Cổng trời > Chiến Guild > Chiến Guild]


▶ Hiện tượng không thể thanh toán trên phiên bản APK ứng dụng giả lập
※ Đối với phiên bản APK ứng dụng giả lập sẽ không thể tiến hành thanh toán thành công các vật phẩm. Các nhà chinh phạt vui lòng tiến hành thanh toán trên các thiết bị di động.

Khác

▶ Hiện tượng áp dụng cả anh hùng mới vào đối tượng sử dụng ‘ Vé chuyển dịch vũ khí linh hồn ‘
– Chúng tôi xác nhận được vấn đề khi sử dụng vật phẩm Vé chuyển dịch vũ khí linh hồn’ sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) vốn chỉ có thể chọn đến Gremory nhưng lại có thể chọn đến cả anh hùng mới ‘Isaiah’. Chúng tôi tiến hành xử lý Đợt 1 đối với những trường hợp tiến hành dịch chuyển cho những anh hùng ngoài phạm vi chọn của vật phẩm này cho đến thời điểm được điều chỉnh hoàn tất. (tức, cho đến khoảng 8 giờ ngày 26/5 (Thứ 4).
Sau đó, thông qua điều tra bổ sung, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý đợt 2.
※ Trường hợp những nhà chinh phạt thuộc đợt 1, chúng tôi tiến hành xử lý lần lượt rollback vật phẩm về trạng thái trước khi sử dụng Vé chuyển dịch vũ khí linh hồn.

※ Trong khi tiến hành điều chỉnh rollback, các nhà chinh phạt thuộc Đợt 1 sẽ có thể bị phát sinh hiện tượng văng khỏi game. Mong các nhà chinh phạt rộng lòng thông cảm.
Chúng tôi đã gửi ‘Vé chuyển dịch vũ khí linh hồn’ và quà bồi thường bảo trì khẩn cấp ngày 28/5 (Thứ 6) – vẫn chưa được cấp trước đó – vào hòm thư trong game.
(Quà bồi thường: 2,100 ruby / 2 Vé triệu hồi đặc biệt tất cả trong một x10)

───────────────────────
Hiện nay quá trình bảo trì tạm thời đã hoàn tất và có thể sử dụng bình thường.

Chúng tôi sẽ cố gắng để phát triển King’s Raid ổn định hơn nữa.

Xin cảm ơn.

GM Artemia

Comment