[Thông báo] Hoàn thành bảo trì khẩn cấp ngày 28/5

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Quá trình bảo trì tạm thời diễn ra trong 3ktiếng,
01:00 ~ 04:00 thứ sáu, ngày 28 tháng 05.2021 đã kết thúc thành công.

[Nội dung tiến hành bảo trì]

– Điều chỉnh chế độ chơi đơn Nội dung Cuộc chinh phạt Guild

– Điều chỉnh không áp dụng tăng điểm số Sự kiện tăng trưởng anh hùng mới Asaiah

– Điều chỉnh hiện tượng không thể kiểm tra hòm thư trong game ở một số nhà chinh phạt (chỉ server Asia)

Xin cảm ơn.
GM Artemia


Comment