[Thông báo] Bảo trì tạm thời ngày 23 tháng 2 (thứ 3)_bổ sung 16:10 ngày 22/2

Xin chào các nhà chinh phạt
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

※ Bổ sung phần chú ý sử dụng vật phẩm Vé chuyển dịch thức tỉnh vũ khí/ bảo vật chuyên dụng 16:10 ngày 22/2

Hệ thống sẽ tiến hành bảo trì tạm thời trong ngày 23-02-2021 để vá lỗi hiện tượng không đánh được ‘Cây tội ác’ khi Roi sử dụng ‘Móng vuốt lưỡi đao (skill 3)’ đã đưa thông bảo điều chỉnh trước đó.

[Thời gian bảo trì]
▶ 12:00 ~ 02:00 thứ ba, ngày 23 tháng 02 năm 2021 (2 tiếng)

[Nội dung tiến hành bảo trì]
▶ Tiến hành điều chỉnh lỗi hiện tượng không đánh được ‘Cây tội ác’ khi Roi sử dụng ‘Móng vuốt lưỡi đao (skill 3)’ ở nội dung Bóng tối dị hình Shakmeh và cấp quà thưởng bồi thường về việc tiến hành điều chỉnh lượng sát thương skill của anh hùng Shakmeh.

[Quà bồi thường]
1 Vé chuyển dịch thức tỉnh vũ khí chuyên dụng Shakmeh
4 Vé chuyển dịch thức tỉnh bảo vật chuyên dụng Shakmeh
1 Vé chuyển dịch vũ khí linh hồn Shakmeh
1 Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng (Shakmeh)
1 Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng (Shakmeh)
50 Coupon phân bổ lại vũ khí linh hồn
100,000,000 Vàng
100 Vé luyện lại
5,000 Ruby

※ Vé chuyển dịch thức tỉnh chuyên dụng Shakmeh sẽ chỉ có thể được sử dụng làm phương tiện chuyển dịch cho các vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng của Shakmeh.

※ Vé chuyển dịch thức tỉnh vũ khí/ bảo vật chuyên dụng có thể được dùng để làm phương tiện chuyển dịch cho các vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng có độ thức tỉnh thấp hơn vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng của anh hùng Shakmeh.
ex) Bóng tối bá chủ, Leifende 5 sao -> vũ khí chuyên dụng 0 ~ 4 sao của anh hùng khác
Bóng tối bá chủ, Leifende 4 sao -> vũ khí chuyên dụng 0 ~ 3 sao của anh hùng khác
Bóng tối bá chủ, Leifende 3 sao -> vũ khí chuyên dụng 0 ~ 2 sao của anh hùng khác
Bóng tối bá chủ, Leifende 2 sao -> vũ khí chuyên dụng 0 ~ 1 sao của anh hùng khác

Chân thành cáo lỗi đến toàn thể các nhà chinh phạt vì đã gây ra bất tiện khi sử dụng dịch vụ game. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đem lại môi trường chơi game bình ổn hơn.

Xin cảm ơn
GM Artemia

Comment