[Sự kiện] Vé may mắn Kỷ niệm mở Liên minh may mắn – bổ sung 10:07 ngày 10/3)

※ Hạng 1, 2, 3 (thứ tự được tính theo lượng vé nhận được nhiều nhất) sẽ tính dựa theo tổng số lượng Vé may mắn thu thập được trong thời gian sự kiện. 50 Giải may mắn sẽ được chọn trong số các nhà anh hùng có từ 1 Vé may mắn trở lên.

– Vui lòng tham khảo thông tin liên quan đến Gói kỷ niệm Kiến quốc tại thông báo Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tháng 3 tuần 2. (Xem ngay)

Comment