[Thông báo] Về lỗi thông báo anh hùng điều chỉnh cân bằng tại nội dung giới thiệu Cửa hàng ứng dụng

Xin chào các nhà chinh phạt.
Tôi là GM Selene từ King’s Raid.

Hiện tại, nội dung thông báo thay đổi tại một số Cửa hàng ứng dụng đối với đợt cập nhật ngày 27 tháng 4 có một số lỗi thông báo không đúng về anh hùng điều chỉnh cân bằng.

Trường hợp anh hùng điều chỉnh cân bằng tháng 4, vốn dĩ chúng tôi đã cân nhắc về việc áp dụng điều chỉnh với 5 anh hùng bao gồm: Shamilla, Cleo, Kasel, NPC May, NPC Nicky.

Sau đó, chúng tôi đã có quyết định điều chỉnh cân bằng với 2 anh hùng Shamilla và Cleo. Tuy nhiên nội dung giới thiệu tại Cửa hàng ứng dụng đã chưa được áp dụng nội dung mới nhất, dẫn đến việc đưa ra thông báo không đúng với quyết định cuối cùng về đợt cập nhật lần này.

Đối với việc này, chúng tôi thành thật tạ lỗi trước các nhà chinh phạt vì đã khiến các nhà chinh phạt gặp hỗn loạn trong thông tin, với anh hùng Kasel, NPC May và NPC Nicky vẫn đang trong trạng thái kiểm tra và cân nhắc. Chúng tôi sẽ có thông báo thông qua Ghi chú GM sau khi thu nhận và cân nhắc thêm ý kiến từ các nhà chinh phạt.

Để điều chỉnh hạng mục thay đổi ở Cửa hàng ứng dụng (App Store), chúng tôi chỉ có thể điều chỉnh cùng với cập nhật mới nên hiện tại việc áp dụng điều chỉnh có thể sẽ bị trì hoãn, vì vậy chúng tôi kính mong các nhà chinh phạt có thể rộng lòng thông cảm. Một lần nữa xin lỗi đến các nhà chinh phạt vì lỗi này.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để không lặp lại lỗi tương tự trong thời gian tới.
Xin cảm ơn
GM Selene

Comment