[Công bố Coupon] Hình minh họa và Coupon X: The final trang KING’s RAID Official Twitter_cập nhật

Trang nhập mã coupon : https://coupon.vespainc.co.kr/
Mã coupon : XCHAPFREYCLAUSEKASEL
Hiện tại chúng tôi đã xác nhận được hiện tượng không thể nhập được mã coupon trên trang web nhập mã coupon chính thức. Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra và đưa ra phương hướng giải quyết nhanh nhất. Xin cáo lỗi vì những bất tiện khi sử dụng trang web nhập mã coupon.

Trang KING’s RAID Official Twitter: https://twitter.com/Play_KINGsRAID

Comment