[Thông báo] Thông tin làm mới trang teaser King’s Raid 2

Xin chào các nhà chinh phạt,

Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi đến các bạn thông báo về việc làm mới trang web teaser King’s Raid 2 hiện tại thành trang web nơi mà các nhà chinh phạt có thể kiểm tra thông tin về King’s Raid 2 và kế hoạch cập nhật King’s Raid.

Trang promotion <THE RELOAD> [Xem ngay]

Với hy vọng sẽ có nhiều nhà chinh phạt truy cập để kiểm tra ngay các nội dung về King’s Raid 2 như cải tiến đồ họa, Battlefield, công tác đổi mới UI v.v, chúng tôi sẽ cập nhật nhiều thông tin đa dạng về King’s Raid 2 tại trang web này.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp chất lượng cao nhất để có thể đáp lại tình yêu và sự quan tâm của các nhà chinh phạt. Và mong rằng các bạn sẽ dõi luôn đồng hành cùng chúng tôi.

Xin cám ơn
GM Team