[Thông báo] Lỗi tồn tại sau bảo trì ngày 23/11 (thứ 3)

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Chúng tôi ghi nhận còn tồn tại vấn đề sau bảo trì định kỳ hôm nay ngày 23/11 (Thứ 3).

Nội dung chi tiết:

  • Hiện tượng khi cho Raider ăn, thanh đo chỉ số ăn no tăng lên không chính xác
    • Khi nhấn liên tục thì sẽ thấy hiện tượng thanh đo bị giảm, nhưng thực tế Đồ ăn Raider vẫn được trừ và thanh đo chỉ số vẫn tăng bình thường.
    • Khi ấn giữ nút cho ăn có thể sẽ xuất hiện hiện tượng không thể áp dụng được lệnh cho ăn như bình thường.

Chân thành xin lỗi đến những người chơi gặp bất tiện do những lỗi trên.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và nỗ lực hoàn thiện King’s Raid hơn nữa.

Xin cám ơn
GM Artemia