[Thông báo] Lỗi tồn tại sau bảo trì ngày 9/11 (thứ 3)_bổ sung 23/11 17:04

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Chúng tôi ghi nhận còn tồn tại vấn đề sau bảo trì định kỳ hôm nay ngày 9/11 (Thứ 3).

Nội dung chi tiết:

  • Hiện tượng nhập không chính xác giá của sản phẩm Gói Trang bị chuyên dụng giới hạn trong mục [Gói sản phẩm cho người chơi mới]
    :: Hiện tại giá của sản phẩm trên ở Galaxy Store được nhập thấp hơn so với các cửa hàng ứng dụng khác. Trường hợp các nhà chinh phạt đã mua gói vật phẩm trên ở các cửa hàng ứng dụng khác không phải Galaxy Store, chúng tôi sẽ tiến hành cấp quà bồi thường chênh lệch giá bán sau khi xuất dữ liệu hệ thống sau bảo trì ngày 23/11 (Thứ 3). => hoàn tất cấp quà bồi thường 23/11 17:04
  • Hiện tượng hiển thị bất thường thông tin một số sản phẩm trong Cửa hàng đặc biệt khi sử dụng phiên bản trò chơi tải trên Google Play và phiên bản APK chuyên dụng 17/11 10:38
  • Hiện tượng không hiển thị số lượng vật phẩm hiện đang sở hữu ở màn hình chọn [Kho Nhà ngục > Ngục tối Mảnh ghép / Sách kỹ năng] 09/11 10:07
  • Hiện tượng không hiển thị phần tóc trong hình ảnh minh họa của Epis
  • Hiện tượng Isaiah giảm lượt cộng dồn [Tội ác] – điều kiện để phát động chiêu ‘Tế vật chuộc tội (skill 3) xuống còn 3 lần.

Chân thành xin lỗi đến những người chơi gặp bất tiện do những lỗi trên.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và nỗ lực hoàn thiện King’s Raid hơn nữa.

Xin cám ơn
GM Artemia