[Thông báo] Lỗi tồn tại sau bảo trì ngày 26/10 (thứ 3)_bổ sung 02/11 15:16

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Chúng tôi ghi nhận còn tồn tại vấn đề sau bảo trì định kỳ hôm nay ngày 26/10 (Thứ 3).

Nội dung chi tiết:

  • Hiện tượng áp dụng không chính xác số lượng tùy chọn lượng hồi mana khi Valance tiến hành tấn công 02/11 15:16
  • Hiện tượng không thể thanh toán một số sản phẩm trong Cửa hàng đặc biệt khi sử dụng dòng máy iOS -> vá lỗi hoàn tất 26/10 16:17
  • Hiện tượng không thể nhận được Đá linh hồn của Valance khi dùng vật phẩm Thẻ chọn đá linh hồn NPC , Thẻ chọn đá linh hồn NPC (Valance) -> vá lỗi hoàn tất 26/10 16:17
  • Hiện tượng Valance không áp dụng chính xác skill khi sử dụng Prototype – VA (skill 1) ở tốc độ tấn công đặc biệt (26/10 18:48)

Chân thành xin lỗi đến những người chơi gặp bất tiện do những lỗi trên.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và nỗ lực hoàn thiện King’s Raid hơn nữa.

Xin cám ơn
GM Artemia

Comment