[Thông báo] Lỗi tồn tại sau bảo trì ngày 03/08 (thứ 3)_cập nhật 15:31

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Chúng tôi ghi nhận còn tồn tại vấn đề sau bảo trì định kỳ hôm nay ngày 06/07 (Thứ 3).

Nội dung chi tiết:

  • Hiện tượng không áp dụng tính số lần nhiệm vụ [Nhiệm vụ hàng tuần] > [Kết thúc thách thức _ Hoàn thành Raid thử thách 3 lần] -> Vá lỗi thành công 15:31 ngày 03/08

Chân thành xin lỗi đến những người chơi gặp bất tiện do những lỗi trên.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và nỗ lực hoàn thiện King’s Raid hơn nữa.

Xin cám ơn
GM Artemia