[Thông báo] Lỗi tồn tại sau bảo trì ngày 08/06 (thứ 3)_bổ sung 15:00 ngày 10/06

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Chúng tôi ghi nhận còn tồn tại vấn đề sau bảo trì định kỳ hôm nay ngày 08/06 (Thứ 3).

Nội dung chi tiết:

▶ Hiện tượng không áp dụng hiệu ứng Bảo vật chuyên dụng skill 1 của May

:: Vá lỗi hoàn tất 15:00 ngày 10/06

▶ Hiện tượng không áp dụng lượng sát thương bổ sung 10 stack Vũ khí chuyên dụng Lucikiel

:: Vá lỗi hoàn tất 15:00 ngày 10/06

* Hiện tượng anh hùng Isaiah không di chuyển (không thường xuyên)
: Về hiện tượng này, chúng tôi đang liên tục kiểm tra những báo cáo mà người chơi gửi về sau cập nhật Isaiah ngày 25/5.

▶ Hiện tượng hiển thị thông báo lỗi khi kết thúc nội dung Guild Raid.

: Vá lỗi hoàn tất 09:28 ngày 09/08

▶ Hiện tượng không hiển thị chính xác hiệu ứng của Passive skill (Cuồng Bạo) của Nicky (chỉ dòng máy AOS)

: Vá lỗi hoàn tất 20:29 ngày 08/06

▶ Hiện tượng hiển thị không chính xác UI Nhận hết ở mục Nhiệm vụ → Sự kiện

Chân thành xin lỗi đến những người chơi gặp bất tiện do những lỗi trên.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và nỗ lực hoàn thiện King’s Raid hơn nữa.

Xin cám ơn
GM Artemia

Comment