[Thông báo] Vấn đề được xác nhận sau bảo trì 21/12 (Thứ 2)_Bổ sung 19:45 ngày 22/12/2020

Xin chào các nhà chinh phục. 
Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Chúng tôi ghi nhận còn tồn tại vấn đề sau bảo trì định kỳ hôm nay ngày 08/12 (Thứ 3).

[Vấn đề đã được kiểm tra]
▶ Hiện tượng hiển thị màn hình [Get The App] khi nhấn vào nút [Mở ứng dụng] ở phía trái màn hình webview [Diễn đàn – Twitter] khi không có cài đặt sẵn ứng dụng twitter trong máy. (chỉ thiết bị iOS)
▶ Hiện tượng không hiển thị quà thưởng đăng nhập sau khi [Đăng nhập tích lũy] đạt hơn 1,400 ngày
▶ Hiện tượng hiển thị 2 lần ‘Sự kiện Bùng cháy lên! Bên lề khu trung tâm’ tại bảng thông báo [Sự kiện]
=> Vá lỗi hoàn tất vào lúc 17:30 ngày 21/12/2020
▶ Hiện tượng HP cao bất thường khi tiến vào Phòng thử thách của 2 anh hùng Riheet & Ripine
=> Vá lỗi hoàn tất vào lúc 19:35 ngày 22/12/2020
▶ Hiện tượng BGM chương 9 ở Jukebox khác với BGM thực tế của chương 9
=> Vá lỗi hoàn tất vào lúc 19:35 ngày 22/12/2020
▶ Hiện tượng không hiển thị quà thưởng có thể chọn khi sử dụng Thẻ chọn trang phục (Giáng sinh 2020 Đợt 2) khi vốn đã sở hữu tất cả trang phục Giáng sinh 2020 (Đợt 2)
=> Vá lỗi hoàn tất vào lúc 19:35 ngày 22/12/2020
▶ Hiện tượng hiển thị nhầm thành Mirianne trong một số đoạn cắt cảnh Ngục tối anh hùng Episode: Riheet & Ripine tuỳ theo điều kiện dòng máy sử dụng
– Hiện tượng hiển thị nhầm đoạn cắt cảnh Mirianne trong nội dung truyện ngục tối anh hùng Episode: Riheet & Ripine ở một số thiết bị di động

Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình kiểm tra nguyên nhân và đưa ra phương hướng giải quyết.
Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức khi hoàn tất quá trình này.

Chân thành xin lỗi đến những người chơi gặp bất tiện do những lỗi trên. 
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và nỗ lực hoàn thiện King’s Raid hơn nữa.

Xin cám ơn
GM Artemia