[Sự kiện] King’s Raid streaming – cập nhật

Link đăng ký tham gia sự kiện: https://forms.gle/hpUVLE76ze3pxhDg9

  • Những nhà chinh phạt gặp khó khăn khi phát sóng trực tiếp thì chỉ cần đăng tải đọan video tự quay lên sẽ được công nhận tham gia sự kiện. Tuy nhiên, để đề phòng việc tham gia bằng những phương pháp không chính thống, người chơi buộc phải kèm theo thông tin tài khoản và thời gian server (khi quay video) ở mỗi video.
  • Trường hợp các nền tảng không cho phép đặt hashtag thì vẫn công nhận tham gia sự kiện dù không có hashtag theo yêu cầu.

“[Sự kiện] King’s Raid streaming – cập nhật”에 관한 4개의 댓글

  1. Hiện tại trên giả lập khi stream của mình bị gặp vấn đề mất kí tự trên tên của mình. Khiến hiện tên nhân vật không giống như mình đặt. Liệu bên admin có nhận diện ra khi mình đã đăng kí với tên đầy đủ không