[Sự kiện] Sự kiện đặc biệt – Juno tu luyện nấu ăn (Tái bản)

Xin chào các nhà chinh phạt.
Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Thay đổi thời gian kết thúc sự kiện do lịch trình bảo trì chuyển sang ngày 15/3 (Thứ 5). 15:00 ngày 04/05 (Thứ 3)

Nghe bảo năm nay Juno cũng đã lên đường tu luyện nấu anh cho các anh hùng tại Quán trọ anh hùng!
Các nhà chinh phạt cũng cùng đi với Juno nhé?

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo nội dung bên dưới.
───────────────────────

Ngục tối [Juno tu luyện nấu ăn]

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian: sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Nội dung: Có thể mua những vật phẩm đa dạng tại cửa hàng có [thực đơn theo gợi ý của Juno] bằng nguyên liệu hầm và giêlatin của chất nhờn khổng lồ được thu nhận ở ngục tối!

▶ Cách tham gia
01. Tiến vào [Ngục tối Juno tu luyện nấu ăn]

– Có thể tiến vào ngục tối [Juno tu luyện nấu ăn] thông qua NPC Estelle tại vị trí Trung tâm Orvel.

02. Thông tin ngục tối [Juno tu luyện nấu ăn]

– Ngục tối [Juno tu luyện nấu ăn] được cấu tạo bao gồm 3 loại [Ngục tối câu chuyện] và 3 loại [Ngục tối đặc biệt].
– Phải hoàn thành tất cả [Ngục tối câu chuyện] thì mới có thể mở khóa [Ngục tối đặc biệt].
– Phải hoàn thành ngục tối màn trước mới có thể nhập vào trận ngục tối tiếp theo.

03. Thông tin [Ngục tối câu chuyện]

– Thông qua cổng vào sự kiện để tiến vào [Ngục tối câu chuyện].
– Cấp 3 ‘Thớt gỗ’ khi tiến vào ngục tối lần đầu tiên. Sau đó nạp 1 vé vào 00:00 giờ hàng ngày.

※ Trường hợp sở hữu hơn 3 ‘Vé dự sự kiện’ sẽ không thể được cộng dồn thêm.
– [Ngục tối câu chuyện] được cấu tạo bằng 3 mức độ khó. (Easy / Normal / Hard)
– Khi hoàn thành ngục tối màn trước mới có thể tiến vào màn tiếp theo.
– Có thể nhận được ‘nguyên liệu hầm’ khi hoàn thành [Ngục tối câu chuyện].

[Quà thưởng hoàn thành Ngục tối câu chuyện]

※ Quà thưởng hoàn thành lần đầu tiên sẽ chỉ có thể được nhận 1 lần.

04. Thông tin [Ngục tối đặc biệt]

– Tiêu thụ ‘stamina’ để tiến vào trận [Ngục tối đặc biệt].
– [Ngục tối đặc biệt] chỉ được cấu tạo bằng 1 độ khó đồng nhất.
– Có thể nhận được ‘giêlatin của chất nhờn khổng lồ’ khi hoàn thành [Ngục tối câu chuyện].

[Quà thưởng hoàn thành Ngục tối đặc biệt]

▶ Thông tin [Thực đơn theo gợi ý của Juno]

– Có thể mua những vật phẩm đa dạng tại cửa hàng có thực đơn theo gợi ý của Juno bằng nguyên liệu hầm và giêlatin của chất nhờn khổng lồ được thu nhận ở ngục tối.

[Danh mục sản phẩm trong Thực đơn theo gợi ý của Juno]

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số các bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.
※ Mảnh cổ vật sự kiện: có thể chế tác ‘Thẻ chọn cổ vật sự kiện’ tại mục [Kho > Chế tác].
– Dự định cấp liên tục các mảnh cổ vật sự kiện thông qua Ngục tối sự kiện đặc biệt.
– Thẻ chọn cổ vật sự kiện: có thể chọn và nhận được 1 trong các cổ vật sự kiện.
– Hiệu ứng của cố vật sự kiện (3 loại) như sau.

───────────────────────
Trên đây là toàn bộ thông tin về sự kiện đặc biệt <Ngày kỷ niệm kiến quốc Orvel>.

Chúc các nhà chinh phạt có một ngày vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cám ơn
GM Artemia

2 thoughts on “[Sự kiện] Sự kiện đặc biệt – Juno tu luyện nấu ăn (Tái bản)”

Comment