[กิจกรรม]แนะนำกิจกรรมของเดือน ก.ค. (ครั้งที่ 2)


สวัสดีครับ

GM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก

ขอแนะนำกิจกรรมของเดือน ก.ค. ครั้งที่ 2 ครับ

กรุณาอ้างอิงรายละเอียดดังต่อไปนี้
───────────────────────

มอบคอสตูมฟรี_ Estelle


▶ 
แนะนำกิจกรรม
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 20 ก.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 3 ส.ค.
– เนื้อหา : จะมอบคอสตูมใหม่ของ Estelle ซึ่งเป็นวีรบุรุษที่ได้ที่ 1 จากกิจกรรมโหวตตัวเอกคอสตูมฟรี


▶ 
แนะนำกิจกรรมและรางวัล
– ให้รับคอสตูม ‘Estelle ชายหาด’ จากแถบ[ภารกิจ>กิจกรรม]
※ เมื่อครอบครองคอสตูมนี้ จะเพิ่มทองที่ได้รับ 3 %

※ หมายเหตุกิจกรรม
– คอสตูม‘Estelle ชายหาด จะสามารถได้รับภายในระยะเวลากิจกรรม เท่านั้น
– หากไม่กดรับภายในระยะเวลากิจกรรม ไม่สามารถกู้คืนหรือมอบใหม่ได้
– สามารถซื้อจาก [ร้านค้าพิเศษ> ห้องแต่งตัว> คอสตูม]


ใบเช็คชื่อ กิจกรรมสนับสนุนพิเศษอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท

– ระยะเวลามอบใบเช็คชื่อ : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 20(อ) ก.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 3(อ) ก.ค.
– วันสิ้นสุดใบเช็คชื่อ: 23:59 น. วันที่ 17(อ) ส.ค.


▶ แนะนำกิจกรรม
1) หากได้ล็อกอินภานในระยะเวลามอบใบเช็คชื่อ จะได้ [ใบเช็คชื่อ กิจกรรมสนับสนุนพิเศษอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท]
2) ให้ล็อกอินแล้วรับรางวัลเช็คชื่อ 14 วัน

▶ แนะนำรางวัล
– กล่องอุปกรณ์ (Galgoria / Siegfried / Ascalon) พรีเมี่ยมที่ยังไม่ประเมิน

: เมื่อใช้ได้ไอเทม 1 ชนิดจากรายการข้างล่างแบบสุ่ม

※ คลาส/ชนิดของอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทจะได้แบบสุ่ม
– กล่องคอร์มนตราโชคดี : เมื่อใช้จะได้ไอเทม 1 ชนิดจากด้านล่างแบบสุ่ม

– ตั๋วเลือกอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท (สกิลเสริมและ 2 ออพชั่น) :สามารถรับอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทได้ 1 อย่างโดยเลือกสกิลเสริม/เซ็ต/คลาส/ชนิด(สามารถเลือกสกิลเสริมและออพชั่น 2 ประเภทที่ต้องการได้)

※ หมายเหตุกิจกรรม
– หากได้ล็อกอินมากกว่า 1 ครั้งภายในระยะเวลามอบใบเช็คชื่อ สามารถรับรางวัลจากใบเช็คชื่อ จนถึง 23:59 น.วันที่ 17 ส.ค.
– สามารถรับตามลำดับเป็นเวลา 7 วัน
– ใบเช็คชื่อจะหายไป 23:59 น.วันที่ 17 ส.ค. กรุณารับรางวัลก่อนหน้านั้น
– ไม่สามารถกู้คืนหรือมอบใหม่รางวัลที่ไม่กดรับ หลังจากระยะเวลาใบเช็คชื่อเสร็จสิ้น


▌กิจกรรมบิงโกกับ KING’s RAID


▶ แนะนำกิจกรรม

ระยะเวลา : 00:00 น. วันที่ 27 ก.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 9 ส.ค.

เนื้อหา : เคลียร์บิงโกด้วยการใช้กุญแจที่ได้จากการใช้พลังงาน

▶ วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

1) เมื่อใช้สเตมิน่า 20 จะได้รับกุญแจฟักทอง 1 อัน (จำกัด 25 อันต่อ 1 วัน)

2) เมื่อกดปุ่มเปิด 1 ครั้งและเปิด 10 ครั้ง จะได้รับตัวเลขของการะดานบิงโกแบบสุ่ม

※ หากกดปุ่ม [เปิด 10 ครั้ง] แล้ว เคลียร์ 5 แถวก่อนที่จะใช้กุญแจฟักทอง 10 อัน จะใช้กุญแจฟักทองต่อตามจำนวนที่ยังเหลือ

3)เมื่อเคลียร์ 1, 3, 5 แถวสามารถรับรางวัลเคลียร์

4)เมื่อรับรางวัลเคลียร์ทั้งหมด กระดานบิงโกจะถูกรีเซ็ต (สามารถรับรางวัลเคลียร์อีกครั้งได้)

5) ทุกครั้งที่กระดานบิงโกถูกรีเซ็ตและเริ่มใหม่ จะได้รับคะแนนของ [รางวัลการรีเซ็ตกระดานบิงโก] 1 แต้ม สามารถสะสมเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมได้


▶แนะนำรางวัล


※ หมายเหตุ

– สามารถซื้อ ‘กุญแจฟักทอง’ จากร้านค้าพิเศษ(อันละ 1,000 รูบี้, สามารถซื้อสูงสุด 10 อันได้)

– หากกดปุ่ม [เปิด 10 ครั้ง] แล้ว เคลียร์ 5 แถวก่อนที่จะใช้กุญแจฟักทอง 10 อัน จะใช้กุญแจฟักทองต่อตามจำนวนที่ยังเหลือ

– หินวิวัฒนาการอาวุธเฉพาะ/หินวิวัฒนาการสมบัติเฉพาะนั้น สามารถใช้ในการวิวัฒนาการอาวุธเฉพาะ/สมบัติเฉพาะ

อัตราวิวัฒนาการจะเท่ากับอุปกรณ์เฉพาะ 0 ดาว

– เมื่อใช้ ‘ตั๋วเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการสมบัติเฉพาะ’ จะสามารถแลกเปลี่ยนระดับวิวัฒนาการของสมบัติเฉพาะ 4 ดาว, 5 ดาว กับสมบัติเฉพาะอื่นได้. (~Isolet)

– เมื่อใช้ ‘ตั๋วเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการอาวุธเฉพาะ ’ จะสามารถแลกเปลี่ยนระดับวิวัฒนาการของอาวุธเฉพาะ 4 ดาว, 5 ดาว กับอาวุธเฉพาะอื่นได้. (~Isolet)

: สำหรับอาวุธเฉพาะ NPC จะสามารถแลกเปลี่ยนระดับวิวัฒนาการได้กับอาวุธเฉพาะ NPC ด้วยกันเท่านั้น

– รางวัลทั้งหมดจะถูกส่งไปทางจดหมาย และสามารถรับ[รางวัลการรีเซ็ตกระดานบิงโก]เพียง 1 ครั้งต่อระยะเวลากิจกรรม

– รางวัลที่ไม่กดรับภายในระยะเวลา หรือไม่ได้รับเนื่องจากหมดอายุของจดหมาย(7 วัน)นั้น ไม่สามารถกู้คืนหรือมอบใหม่ได้

▌กิจกรรมการใช้รูบี้!

แนะนำกิจกรรม
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 20(อ) ก.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 3 ส.ค.
– เนื้อหา : มอบรางวัลพิเศษตามจำนวนการใช้รูบี้

▶ รางวัล

– ตั๋วเลือกสมบัติเฉพาะ /อาวุธเฉพาะ/อุปกรณ์เฉพาะ : สามารถเลือกสมบัติเฉพาะหรืออาวุธเฉพาะ 1 ชิ้นของวีรบุรุษได้ (ไม่รวมอาวุธเฉพาะของ NPC, รวมของวีรบุรุษใหม่)
– ตั๋วเลือกวัตถุโบราณธรรมดา : สามารถเลือกวัตถุโบราณธรรมดา 1 ชิ้นได้
– ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะของ Lua : สามารถเลือกรับอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษธรรมดา/ NPC 1 อันได้

※ หมายเหตุกิจกรรม
– รางวัลทุกชนิดจะส่งไปทางจดหมายเมื่อกดปุ่ม [รับรางวัล] และสามารถรับ 1 ครั้งได้ภายในระยะเวลากิจกรรม
– รางวัลที่ไม่กดรับหรือหายเนื่องจากหมดระยะเวลาจดหมาย(7 วัน)นั้น ไม่สามารถกู้คืนหรือมอบใหม่


▌งานวันนี้ก็ให้เสร็จวันนี้!▶ 
แนะนำกิจกรรม
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 20(อ) ก.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 3 ส.ค.
– เนื้อหา :ทำภารกิจประจำวันและกดรับรางวัลด้วยแต้ม!!


▶ วีธีเข้าร่วมกิจกรรม
1) รับแต้มจากการเคีลยร์[ภารกิจประจำวัน]จากแถบ[ภารกิจ] !
2) ไปแลกไอเทมด้วยแต้มที่ได้รับ!

▶ ประเภทภารกิจประจำวัน
การมาเยี่ยมของฮีโร่/การผจญภัยที่ไม่รู้จบ /เส้นทางผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลก!/การเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญ! / เติบโตอย่างสม่ำเสมอ! / สัญลักษ์แห่งมิตราภาพ/นี้/วันโชคดี/สเตมิน่าที่เร่าร้อน!/จ๊อกๆ… จ๊อกๆๆ…

▶ แนะนำรางวัล

※ มหายเหตุกิจกรรม
– ทุกครั้งที่ทำ[ภารกิจประจำวัน] ได้ 1 คะแนน (สูงสุด วันละ 15 แต้ม)
– จะไม่ได้รับแต้มจากภารกิจ[ทำภารกิจประจำวัน 7 ครั้ง (ความสำเร็จ)]
– แต้มได้รับนั้นจะไม่ถูกรีเซ็ตในวันถัดไป
– รางวัลที่ไม่ได้รับก่อนสิ้นสุดกิจกรรมหรือ สูญเสียเนื่องจากระยะเวลาจดหมายหมดอายุ (7 วัน) ไม่สามารถมอบใหม่ หรือกู้คืนต่างหากได้

▌ กิจกรรมรับรางวัลภารกิจประจำวัน 2 เท่า


▶ 
แนะนำกิจกรรม
– ระยะเวลา : 00:00 น. วันที่ 21(อ) ก.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 25 ก.ค.

– เนื้อหา: กดแถบ[ภารกิจ]เข้าไปแล้ว รับรางวัลภารกิจ 2 เท่า
※ ไม่ส่งผลต่อภารกิจความสำเร็จ/ประจำสัปดาห์

▌จกรรมเพิ่มความสัมพันธ์กระท่อมฮีโร่ 2 เท่า


รายละเอียดกิจกรรม
– ระยะเวลา : 00:00 น. วันที่ 21 ก.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 25 ก.ค.
– เนื้อหา: ส่งความสัมพันธ์ 2 เท่าให้แก่ฮีโร่ที่ปรากฎตัวในกระท่อมฮีโร่ดูสิ!
※กิจกรรมนี้ไม่รวมความใกล้ชิดที่ให้กับฮีโร่ที่มีอยู่

▌กิจกรรมลดราคาบัฟสุดสัปดาห์!

▶ รายละเอียดกิจกรรม
– ระยะเวลา :
1) 00:00 น. วันที่ 24 ก.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 25 ก.ค.
2) 00:00 น. วันที่ 31 ก.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 1 ส.ค.
เนื้อหา : บัฟยอดนิยมจะทำงาน!ภายในระยะเวลา

แนะนำบัฟ 5 ชนิด▌โบนัสดรอปเรดอาณาจักรสิ่งประดิษฐ์เวท- เรด Galgoria
รายละเอียดกิจกรรม
– ระยะเวลา : 00:00 น. วันที่ 29 ก.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 30 ก.ค.
เนื้อหา : เพิ่มจำนวนแก่นเท้ที่สามารถได้รับจากการเคลียร์ เรด Galgoria
※ การส่งไปประลองจะไม่ถูกนับรวมในกิจกรรมนี้


▌โบนัสดรอปเรดอาณาจักรสิ่งประดิษฐ์เวท – เรด Siegfried
▶รายละเอียดกิจกรรม
– ระยะเวลา : 00:00 น. วันที่ 29 ก.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 30 ก.ค.
เนื้อหา : เพิ่มจำนวนแก่นเท้ที่สามารถได้รับจากการเคลียร์ เรด Siegfried
※ การส่งไปประลองจะไม่ถูกนับรวมในกิจกรรมนี้


▌โบนัสดรอปเรดอาณาจักรสิ่งประดิษฐ์เวท- เรด Ascalon
▶รายละเอียดกิจกรรม
– ระยะเวลา : 00:00 น. วันที่ 29 ก.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 30 ก.ค.
– เนื้อหา : เพิ่มจำนวนแก่นเท้ที่สามารถได้รับจากการเคลียร์ เรด Ascalon
※ การส่งไปประลองจะไม่ถูกนับรวมในกิจกรรมนี้


ได้เวลาเผาไหม้กับเรดอาณาจักรสิ่งประดิษฐ์เวท!
▶รายละเอียดกิจกรรม
– ระยะเวลา : 00:00 น. วันที่ 29 ก.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 30 ก.ค.
– เนื้อหา : ลดจำนวนใช้พลังงาน 30 %ในเรด Galgoria/Ascalon/Siegfried
※ การส่งไปประลองจะไม่ถูกนับรวมในกิจกรรมนี้

▌โบนัสเหรียญมังกร!
▶รายละเอียดกิจกรรม
– ระยะเวลา : 00:00 น. วันที่ 29 ก.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 30 ก.ค.
– เนื้อหา : จำนวนเหรียญมังกรที่ได้จากการเคลียร์เรดมังกรจะเพิ่มขึ้น 30%

───────────────────────
การแนะนำกิจกรรมครั้งนี้ ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ
อย่าลืมมอบความรักและกำลังใจให้กับทีมงานกันเยอะๆนะครับ

และขอให้ใช้เวลาอันแสนเพลิดเพลินกับ KING’s RAID นะครับ
ขอบคุณครับ

GM Roi

Comment