[Thông báo] Bổ sung về vấn đề nền tảng server bất ổn định

A picture containing text, close Description automatically generated

Xin chào các nhà chinh phạt,
Tôi là GM Selene từ King’s Raid.

Xin thông báo về việc kiểm tra và điều chỉnh lỗi tại sự kiện Thử thách Raid thần phạt!, sự kiện Quán trọ anh hùng! đã hoàn tất.
Công tác sửa lỗi phát sinh ở bước cài đặt sự kiện đã hoàn tất và các sự kiện này đã được tiến hành lại từ lúc 02:52 ngày 21/9 và sẽ nhận quà lại được khi thỏa mãn điều kiện sự kiện.
Xin lưu ý sự kiện này sẽ được diễn ra bình thường từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 như thông báo ban đầu, đồng thời xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất khi đã để gây ra bất tiện vì vấn đề lỗi phát sinh lần này.

Xin cảm ơn
GM Selene

“[Thông báo] Bổ sung về vấn đề nền tảng server bất ổn định”에 관한 2개의 댓글