[KING’s RAID] Phỏng vấn nhà phát triển cập nhật Ⅹ: The Final

Xem ngay tại trang Youtube chính thức: https://youtu.be/gx2pILILFIc

[Phụ đề: KR / ENG / JPN / TW / TH / VN ]
Ngày 25 tháng 5, cập nhật ‘X: The Final’, chương cuối Mùa 1 King’s Raid!
Công bố video phỏng vấn nhà phát triển về Hậu trường phát triển và những câu chuyện sau đó.

  1. Lời chào 0:14
  2. Giới thiệu cập nhật Ⅹ: The Final 0:29
  3. King’s Raid Mùa 2 (tựa đề tạm thời) 3:28
  4. Lời kết 8:00

Comment